Certyfikat – Proces Rozwojowy dla Project Managerów Press Glass w oparciu o Metodykę HRO™

Informacje o szkoleniu:

Poziom Human – Zarządzanie sobą i swoim potencjałem – rozwinięcie kompetencji osobistych niezbędnych do podejmowania wyzwań PM – poczucia koherencji i sprawczości, przywództwa projektowego i oddziaływania na innych, podejmowania decyzji, inspirowania, wspierania i organizowania pracy w projekcie. Wzmocnienia odporności psychicznej, regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem i presją sytuacyjną. Poziom Relations – Zarządzanie relacjami – rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych w zakresie pozyskiwania zasobów i budowania zaangażowania w projektach, budowania partnerskich relacji w projektach opartych na strategii wygrana – wygrana, tworzenia projektowego środowiska współdziałania i współodpowiedzialności za projekty. Poziom Organisation – Zarządzanie projektami jako procesem zmiany – doskonalenie warsztatu PM, wymiana najlepszych praktyk w celu ujednolicenia kompetencji, wartości i spójnej wizji roli PM, przygotowywania, koordynowania i ewaluacji zmian, wdrożeń i rozwiązań w ramach realizowanych projektów, radzenia sobie z oporem wobec zmian oraz momentami impasu w projekcie.

 

 

 

Wystawiono dnia:

24 maja, 2024