Certyfikat – Diversity Culture – potencjał różnorodności w organizacji

Informacje o szkoleniu:

Odkrycie potencjału różnorodności oraz możliwości, podejść i metod, pełnego wykorzystywania różnic na rzecz wspólnych celów i wyników | odkrycie znaczenia i specyfiki różnorodności płci, pokoleń, osobowości, perspektyw, pochodzenia | rozwinięcie umiejętności budowania porozumienia w różnorodności i komunikacji uwzględniającej różnorodność | poznanie kluczowych możliwości inkluzji i przynależności opartej na równości w różnorodności na rzecz współpracy | zainicjowanie kultury różnorodności jako odpowiedzi na warunki i wyzwania współczesnych organizacji | zmiana nieefektywnych schematów i nawyków ograniczających dostęp do potencjału różnorodności pracowników i zespołów

 

 

 

Wystawiono dnia:

09.05.2024