Certyfikat – Personal Lean dla Liderów

Informacje o szkoleniu:

Podniesienie swojej efektywności w pracy i życiu osobistym w oparciu o doświadczania LEAN Management | wspomaganie działań, rozwijając je w oparciu o poczucie dobrostanu, rezyliencję psychiczną i strategiczną asertywność | sukces osobisty – integracja z sukcesem zespołu i organizacji, osadzenie w codziennych działaniach | połączenie dobrostanu oraz szczęścia w wysoką efektywnością procesów zawodowych i osobistych | narzędzia LEAN przydatne w codziennym, zawodowym i prywatnym życiu | LUZ, czyli balans pomiędzy celami zawodowymi (narzędziami organizacyjnymi) i potrzebami osobistymi

 

 

 

Wystawiono dnia:

9 maja, 2024