Certyfikat Świadomość Liderów

Informacje o szkoleniu:

Przegląd i aktualizacja zakresu odpowiedzialności Liderów- poszerzenie świadomości, co do roli Lidera w organizacji; przywództwo w kontekście zmian– rzeczywistość VUCA i BANI; zrozumienie różnic pomiędzy zarządczym, modelowym a świadomym przywództwem; poznanie własnych źródeł wpływu na ludzi i wynikających z tego konsekwencji; zdefiniowanie kluczowych kompetencji i metakompetencji świadomych Liderów; odkrycie osobistych zasobów autentyczności i uważności; Learning Agility i Pipeline jako ramy rozwoju nowoczesnych Liderów; doskonalenie kompetencji komunikacyjnych; wypracowanie własnych planów i działań rozwijania siebie jako świadomego Lidera

 

 

 

Wystawiono dnia:

11.10.2023