Certyfikat – Przygotowanie szkolenia specjalistycznego oraz przeszkolenie do jego prowadzenia dla Press Glass

Informacje o szkoleniu:

Przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na tematy tego jak efektywnie uczyć przekazywać wiedzę i rozwijać umiejętności | Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych uczestników związanych z przekazem wiedzy | Przygotowanie do przeszkalania na stanowisku i rozplanowania przebiegu przeszkalania | Zapoznanie z metodami weryfikacji kompetencji  | Rozwinięcie umiejętności angażowania w proces uczenia się

Wystawiono dnia:

27 maja, 2024