Certyfikat – Odporność psychiczna i Mindset liderów przyszłości

Informacje o szkoleniu:

zwiększenie odporności psychicznej i rezyliencji, niezbędnych w dynamicznym środowisku biznesowym | rozwinięcie osobistych kompetencji związanych z rozwojem inteligencji emocjonalnej, wzrostem samoświadomości, empatią i kompetencjami społecznymi | zrozumienie Biologii Przekonań i jej wpływu na codzienne decyzje, postrzeganie rzeczywistości | pogłębienie znaczenia empatii w biznesie | rozwinięcie inteligencji emocjonalnej w zakresie kompetencji społecznych | zrozumienie istoty Lidera Przyszłości w aspekcie budowania interdyscyplinarnych zespołów z naciskiem na komunikację, zaufanie i wzajemne wsparcie, a także dobrostan psychofizyczny

 

 

 

Wystawiono dnia:

9 maja, 2024