Certyfikat – Warsztat z budowania odporności psychicznej na podstawie badania MTQ-48

Informacje o szkoleniu:

Celem szkolenia jest pokazanie Uczestnikom metod wzmacniania odporności psychicznej na poziomie własnym. Im wyższy poziom odporności psychicznej tym lepsze radzenie sobie z trudnościami, większa otwartość na zmiany, zdolność szybkiej adaptacji, unikanie negatywnych efektów nadmiernego stresu, wyższy poziom realizacji celów i zaangażowania, a tym samym efektywności. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości pracy z własną odpornością psychiczną, aby poprawić samopoczucie oraz dobrostan pracownika.

 

 

 

Wystawiono dnia:

28 maja, 2024