Szkolenia dla SSC/BPO/ITO

Od kilku lat sektor SSC/BPO/ITO rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie. Przekłada się to znacząco na zmiany jakie zachodzą w ostatnim czasie na rynku pracy oraz zapotrzebowanie na pracowników posiadających konkretne kompetencje. Obecnie sektor ten zatrudnia w Polsce ponad 200 tysięcy ludzi, a liczba ta stale rośnie wraz z nowymi inwestycjami oraz nowymi centrami usług wspólnych. Specyfiką tej branży jest często bardzo młoda kadra, dla której nierzadko jest to pierwsze doświadczenie z pracą zawodową. Ponadto przenoszone z zagranicy centra, oferują dotychczasowym pracownikom możliwość relokacji, co w konsekwencji prowadzi do budowania zespołów różnorodnych kulturowo i pokoleniowo. Coraz większa konkurencja na rynku pomiędzy poszczególnymi centrami, powtarzalność obsługiwanych procesów oraz niska identyfikacja z firmą matką wpływają znacząco na wysoki wskaźnik rotacji pracowników.
Analizując powyższe elementy, tak charakterystyczne dla sektora BSS/SSC/BPO/ITO wyłonił nam się obraz wspólnych wyzwań, z którymi na co dzień zmierzają się działy HR w branży:

 • wysoka rotacja pracowników
 • niska identyfikacja z marką
 • problemy z utrzymaniem zaangażowania
 • problemy komunikacyjne w zespołach wielokulturowych / wielopokoleniowych
 • niskie kwalifikacje zarządcze team leaderów
 • problemy z odpornością psychiczną

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, opracowaliśmy przy współpracy z ekspertami tej branży cykl szkoleń dedykowanych sektorowi BSS/SSC/BPO/ITO,
w ramach którego rozwijamy najważniejsze kompetencje miękkie pracowników i leaderów:

 1. Onboarding czyli jak rozkochać pracownika w naszej firmie
 2. Zarządzanie i komunikacja w zespołach wielokulturowych
 3. Efektywne zarządzanie w kontekście różnic pokoleniowych
 4. Budowanie zespołów
 5. Coaching zespołów
 6. Agile Team Coaching Academy
 7. Skuteczny leader
 8. Odporność psychiczna w biznesie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!