Szkolenia językowe

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każde szkolenie dedykowane jest określonej grupie, mającej wspólne potrzeby, poziom oraz cele, a program szkoleniowy opracowywany jest w oparciu o analizę kompetencji językowych oraz badanie potrzeb szkoleniowych uczestników.

Od 13 lat pracujemy dla firm, instytucji i klientów korporacyjnych podnosząc kwalifikacje językowe ich pracowników. W niemal każdym języku obcym, na każdym poziomie zaawansowania, w każdym dogodnym dla Zleceniodawcy miejscu, według spersonalizowanych i dedykowanych potrzeb. Nasi lektorzy i trenerzy nie oferują gotowych szablonów szkoleń: one za każdym razem są tworzone we współpracy z Wami i dla Was. Najczęściej dotyczą języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego, ale nie tylko.

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia:

 • analizujemy potrzeby szkoleniowe uczestników
 • wspólnie wyznaczamy główny cel
 • przeprowadzamy badanie potrzeb oraz osobowości uczestników.
 • pod okiem głównego metodyka opracowujemy program szkolenia i sposób jego realizacji
 • dobieramy i tworzymy odpowiednie materiały szkoleniowe
 • przeprowadzamy szkolenie w wyznaczonym miejscu
 • przeprowadzamy egzamin końcowy (wewnętrzny ) i wspólnie z uczestnikami analizujemy jego wyniki, jak również oceniamy przebieg i skuteczność szkolenia.

Każde szkolenie dedykowane jest określonej grupie, mającej wspólne potrzeby, poziom oraz cele. Szczegółowy program opracowywany jest przez dedykowanego metodyka firmy Hutchinson Institute po przeprowadzeniu analizy potrzeb oraz osobowości uczestników szkolenia.

W trakcie zajęć, w zależności od tematu szkolenia, wykorzystywane są takie metody pracy, jak: teamwork, praca w parach, praca indywidualna, gry, symulacje, case study, opisy przypadków, brainstorming, mini wykłady czy prezentacje.

Podczas realizacji szkoleń sięgamy również po nowoczesne rozwiązanie wspierające naukę języków t.j.: Quizlet, Kahoot, Linguahouse, TED Talks, ClickMeeting, skype. Jako formy ćwiczeń komunikacyjnych stosowane są: improwizacja, scenariusz, scenariusz kontrolowany, rekonstrukcja improwizowana i kontrolowana, streszczenie otwarte, streszczenie kontrolowane, tłumaczenie, prezentacja otwarta i kontrolowana.
Wszystkie wykorzystywane podczas szkolenia materiały są autorskie, opracowane we współpracy trenerów i metodyków firmy Hutchinson Institute.

Nasza oferta szkoleń językowych obejmuje:

 • szkolenia ogólne
 • szkolenia biznesowe
 • szkolenia specjalistyczne
 • szkolenia branżowe
 • języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, czeski, słowacki i inne
 • język polski dla obcokrajowców
 • MBE Master of Business English
 • HRM Human Resources Management
 • Business English Camp