Szkolenia językowe

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każde szkolenie dedykowane jest określonej grupie, mającej wspólne potrzeby, poziom oraz cele, a program szkoleniowy opracowywany jest w oparciu o analizę kompetencji językowych oraz badanie potrzeb szkoleniowych uczestników.

Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatów stacjonarnych oraz w trybie online na platformach takich jak Skype, Zoom, Teams itp. – w zależności od potrzeb i preferencji Klienta.

Dedykowane kursy językowe

Od 13 lat pracujemy dla firm, instytucji i klientów korporacyjnych podnosząc kwalifikacje językowe ich pracowników. Prowadzimy szkolenia językowe dla firm w niemal każdym języku obcym, na każdym poziomie zaawansowania, w każdym dogodnym dla Zleceniodawcy miejscu, według spersonalizowanych i dedykowanych potrzeb. Nasi lektorzy i trenerzy nie oferują gotowych szablonów szkoleń: one za każdym razem są tworzone we współpracy z Wami i dla Was.

Skorzystaj z naszej oferty na kursy dla firm

Organizujemy profesjonalne kursy angielskiego dla firm, szkolenia z niemieckiego dla firm oraz rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego, a także zajęcia w innych językach. Działamy m.in. w mieście Łódź i Warszawa, gdzie na szkoleniach stacjonarnych przekazujemy naszym słuchaczom niezbędną wiedzę. Zapraszamy na nasze kursy niemieckiego dla firm, które odbywają się w miłej atmosferze sprzyjającej efektywnej nauce. Nasi lektorzy koncentrują się na nauce komunikacji i niezbędnych słów – nauka z nami jest szybka i efektywna. Kursy angielskiego dla firm czekają na Ciebie i Twoich pracowników!

Przekonaj się sam o wysokiej skuteczności zajęć!

Działamy w miastach: Łódź i Warszawa – zachęcamy do kontaktu i rezerwacji dogodnego terminu szkolenia dla Ciebie.

 

Jak działamy?

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia:

 • analizujemy potrzeby szkoleniowe uczestników
 • wspólnie wyznaczamy główny cel
 • przeprowadzamy badanie potrzeb oraz osobowości uczestników.
 • pod okiem głównego metodyka opracowujemy program szkolenia i sposób jego realizacji
 • dobieramy i tworzymy odpowiednie materiały szkoleniowe
 • przeprowadzamy szkolenie w wyznaczonym miejscu
 • przeprowadzamy egzamin końcowy (wewnętrzny ) i wspólnie z uczestnikami analizujemy jego wyniki, jak również oceniamy przebieg i skuteczność szkolenia.

Oferujemy specjalistyczne szkolenia językowe dla firm, z których każde jest dedykowane określonej grupie, mającej wspólne potrzeby, poziom oraz cele. Szczegółowy program opracowywany jest przez dedykowanego metodyka firmy Hutchinson Institute po przeprowadzeniu analizy potrzeb oraz osobowości uczestników szkolenia.

W trakcie zajęć, w zależności od tematu szkolenia, wykorzystywane są takie metody pracy, jak: teamwork, praca w parach, praca indywidualna, gry, symulacje, case study, opisy przypadków, brainstorming, mini wykłady czy prezentacje.

Nowoczesna i efektywna nauka języka

Podczas realizacji szkoleń sięgamy również po nowoczesne rozwiązanie wspierające naukę języków t.j.: Quizlet, Kahoot, Linguahouse, TED Talks, ClickMeeting, skype. Jako formy ćwiczeń komunikacyjnych stosowane są: improwizacja, scenariusz, scenariusz kontrolowany, rekonstrukcja improwizowana i kontrolowana, streszczenie otwarte, streszczenie kontrolowane, tłumaczenie, prezentacja otwarta i kontrolowana.

Nasze kursy językowe dla firm prowadzone są na najwyższym poziomie, a wszystkie wykorzystywane podczas szkolenia materiały są autorskie, opracowane we współpracy trenerów i metodyków firmy Hutchinson Institute.

Nasza oferta szkoleń językowych obejmuje:

 • szkolenia ogólne
 • szkolenia biznesowe
 • szkolenia specjalistyczne
 • szkolenia branżowe
 • języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, czeski, słowacki i inne
 • język polski dla obcokrajowców
 • MBE Master of Business English
 • HRM Human Resources Management
 • Business English Camp

Audyt językowy

Dziś międzynarodowe zespoły, internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw wymagają międzykulturowych umiejętności, także wysokich umiejętności językowych. Aby je odpowiednio zdiagnozować potrzebne jest przeprowadzenie audytu językowego, który pozwala dokonać obiektywnej i szczegółowej oceny kompetencji językowych pracowników firmy: w zakresie czynnej i biernej wiedzy z umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Audyt doskonale sprawdza się w czterech obszarach:

– podczas rekrutacji, jako narzędzie potwierdzające deklarowany poziom kompetencji językowych. Pozwala na weryfikację poziomu, ułatwia podjęcie decyzji czy kandydat spełnia warunki rekrutacyjne na proponowane stanowisko.

– przed szkoleniem, aby określić poziom kompetencji językowych uczestnika. Tak zwany audyt poziomujący, to diagnoza językowa, która pozwala na określenie poziomu wyjściowego uczestnika, a także zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych, które na późniejszym etapie znacznie ułatwiają przygotowanie szytego na miarę programu nauczania, który sprosta oczekiwaniom klienta.

– przed i po szkoleniu, aby w łatwy sposób ocenić zrobione postępy. Uczestnik wykonuje ten sam test przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia, co pozwala na obiektywną analizę postępu, a także wyznaczenie nowych celów szkoleniowych.

– jako weryfikacja poziomu kompetencji pracownika w celu zaplanowania jego rozwoju w firmie, odpowiedniego motywowania czy wykorzystania jego predyspozycji językowych w sposób najbardziej efektywny.

Audyt językowy dla firm składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Cześć pisemna, to test składający się z części leksykalnej i gramatycznej, a także otwartej (wypowiedź pisemna). Część ustna, to rozmowa z audytorem trwająca około 15-20 minut. Podczas niej poruszane są tematy dotyczą życia codziennego i zainteresowań, a także pracy zawodowej, obowiązków, projektów, w które audytowany jest zaangażowany. Pytania mają na celu sprawdzenie płynności wypowiedzi uczestnika, zasobu słownictwa ogólnego, biznesowego czy specjalistycznego, a także poprawności gramatycznej wypowiedzi. Pytania dostosowane są do potrzeb klienta i kładą nacisk na tematy, które są najbardziej z punktu widzenia zleceniodawcy istotne.

Audyty mogą być przeprowadzane w firmie u klienta lub zdalnie. Podczas audytu przeprowadzanego u klienta, uczestnicy najpierw wypełniają test, a następnie biorą udział w ustnej diagnozie kompetencji językowych. Audyt zdalny pozwala na elastyczne dopasowanie terminu do uczestnika jako, że test wykonywany jest online, a rozmowa odbywa się przez telefon.

Audyt kompetencji językowych oznacza dla pracodawcy uzyskanie gwarancji odpowiednich kwalifikacji stawianych w procesie rekrutacji. Dla pracownika możliwość samooceny i podnoszenia własnych kwalifikacji. Ostatecznie prowadzi to do usprawnienia komunikacji wewnątrz firmy, jak i w codziennych kontaktach z kontrahentami i klientami zewnętrznymi. To także oszczędność i racjonalne wykorzystanie budżetów szkoleniowych w firmach.