Szkolenia miękkie

Aby efektywnie działać na rzecz sukcesu organizacji, poza kwalifikacjami merytorycznymi, pracownicy potrzebują także szkolenia umiejętności miękkich. Oferujemy rozwiązania dla kadry na każdym szczeblu zatrudnienia, również dla trenerów wewnętrznych. Nasze szkolenia miękkie dla firm są zaprojektowane w taki sposób, by uwzględniać najważniejsze aspekty pracy w biznesie, a więc umiejętności komunikacyjne, dbałość o Klienta oraz własne środowisko pracy, a także rozwijanie osobistego potencjału, który niewątpliwie przekłada się na efekty pracy całego zespołu.

Rozwiązania dla Trenerów/ Coachów wewnętrznych

To kompleksowe rozwiązanie dostarczające trenerom/coachom wewnętrznym narzędzi do skutecznego prowadzenia procesów rozwojowych. Oferta zawiera Akademię Trenera- realizowaną w formule zamkniętej. Cała Akademia Trenera obejmuje sześć dwudniowych zjazdów i przygotowuje trenerów wewnętrznych w obszarach:

analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania szkoleń, pracy na procesie grupowym, pracy z oporem i sytuacjami trudnymi w szkoleniach, doboru narzędzi trenerskich w projektowaniu warsztatów i szkoleń, narzędziowni trenerskiej, treningu trenera pod superwizją. Całość Akademii Trenera to kompleksowe rozwiązanie wyposażające wewnętrznych trenerów w kompetencje niezbędne do prowadzenia efektywnych warsztatów i szkoleń.

Istnieje możliwość wybrania poszczególnych modułów szkoleniowych z oferty. Druga część oferty w tym obszarze, to zamknięty proces rozwojowy dedykowany coachom wewnętrznym: Hutchinson – Instytut Coachingu, który zawiera sześć dwudniowych zjazdów przygotowujących do pełnienia roli coacha wewnętrznego w organizacji. Program rozwija kluczowe kompetencje coacha, pokazuje istotę i założenia coachingu oraz daje konkretne narzędzia coachingowe do pracy zarówno w procesach coachingu indywidualnego jak i zespołowego/grupowego. Moduły szkoleniowe mogą być dedykowane w całości lub wybierane poszczególnie z oferty.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów dedykowanych trenerom/coachom wewnętrznym, napisz do nas.

Rozwiązania dla Handlowców

Dobrego handlowca charakteryzują pewne cechy i umiejętności, które pomagają w efektywnej sprzedaży. Przedstawiciel handlowy powinien stale pracować nad sobą – pogłębiać zarówno swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie, jak również umiejętności komunikacyjne. Trzeba pamiętać, że handlowcy bezustannie mają kontakt z klientem, dlatego rozwijanie kompetencji miękkich jest równie ważne. Oferta warsztatów i szkoleń zawiera więc zarówno warsztaty z obszaru skutecznej, profesjonalnej obsługi klienta, negocjacji handlowych, zaawansowanych technik sprzedaży, jak również komunikacji, asertywności, kompetencji osobistych. Na liście znajdują się warsztaty z prezentacji handlowych z wykorzystaniem myślenia wizualnego, jak również warsztaty zaawansowane z oferty executive: improwizacja w sprzedaży.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów dedykowanych handlowcom, napisz do nas.

Rozwiązania dla działu HR

Dziś specjaliści Human Resources to doradcy strategiczni zarządu. Praca w dziale HR wymaga nieustannej nauki, zwiększania wiedzy w kwestiach biznesowych i rozwojowych. HR pracuje nie tylko dla dobra całej organizacji, ale także dla każdego pracownika z osobna.Oferta warsztatów skierowana do działu HR obejmuje następujące obszary:komunikację zewnętrzną, komunikację wewnętrzną, dbanie o środowisko pracy – odpowiedzialność za wizerunek firmy na rynku pracy, zwiększanie produktywności pracowników – rozwijanie talentów kluczowych dla przedsiębiorstwa, określanie ścieżek rozwoju, badanie wydajności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie – przeprowadzanie badań, opracowywanie wyników, przygotowywanie prognoz, wspłłpraca ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa, przeprowadzanie procesu rekrutacji, planowanie polityki kadrowej we współpracy z zarządem. Warsztaty rozwijają również kompetencje specjalistów działu HR takie jak: zatrudnianie/zwalnianie pracowników, ewaluację pracy, trenowanie, prowadzenie procesów rozwojowych min. coachingów. Programy obejmują także trening zarządzania stresem i trening automotywacji z myślą o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać od nas szczegółową ofertę wraz z programami warsztatów napisz do nas.

Rozwiązania dla działu obsługi klienta i sprzedaży

Dział obsługi klienta to jedna z najważniejszych części firmy. Jest to często miejsce pierwszego zetknięcia się klienta z firmą. Dlatego tak ważne jest, aby pracownik działu obsługi klienta potrafił kompleksowo obsłużyć klienta i rozwiązać każdą sprawę, z jaką klient się zwraca. Oferta warsztatów, które są rozwiązaniami dla działu obsługi klienta obejmuje tematy komunikacji, która koncentruje się na budowaniu długotrwałych relacji z klientami- zarówno nowymi jak i bieżącymi, równymi kanałami komunikacji, tematy asertywności w kontaktach z klientami, negocjacji handlowych, technik sprzedaży, standardów profesjonalnej obsługi klienta i efektywności osobistej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać od nas szczegółową ofertę wraz z programami warsztatów napisz do nas.

Rozwiązania dla działu IT

Dla działów IT przygotowaliśmy w ofercie warsztatów tematy związane z komunikacją i budowaniem zespołu IT. Program dedykowany działom IT to przede wszystkim Agile Team Coaching Academy © – pierwsza i jedyna w Polsce szkoła coachingu grupowego i zespołowego specjalnie dedykowana Agile Coachom i Scrum Masterom, dostosowana do realnych potrzeb pracy z Zespołem Scrumowym. Coaching jest doskonałą metodą pracy z Zespołami Scrumowymi, ale wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności Agile Coacha czy Scrum Mastera. Agile Team Coaching Academy © powstała z myślą o Agile Coachach i Scrum Masterach, którzy potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić potencjał, który tkwi w Zespole Scrumowym.

Agile Team Coaching Academy © to kompleksowy program przygotowujący do pracy Agile Team Coacha. Program obejmuje 48 godzin szkolenia z zakresu Agile Team Coachingu (3 zjazdy weekendowe po 16h), jest oparty o standardy coachingowe International Coach Federation zgodne ze standardami największej organizacji zrzeszającej coachów na świecie. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczał wiedzy, narzędzi i umiejętności wykorzystywanych przez Agile Coacha/Scrum Mastera w celu:

  • efektywnego budowania samoorganizujących się zespołów
  • wspierania kultury udzielania informacji zwrotne
  • budowania pozytywnych relacji pomiędzy członkami w zespole Scrumowym
  • wypracowania zasad współpracy podczas sytuacji konfliktowych
  • wspierania zespołu w generowaniu nowych rozwiązań.

Program składa się ze sprawdzonych narzędzi coachingu zespołowego i grupowego. Przy tworzeniu modułów szkoleniowych odwołujemy się do zweryfikowanych teorii i modeli – zgodnie z ideą coachingu opartego na dowodach (Evidence Based Coaching). Oferta zawiera również standardowe tematy warsztatów, jak warsztaty z komunikacji dla działu IT i warsztaty z wielokulturowości w dziale IT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać od nas szczegółową ofertę wraz z programami warsztatów napisz do nas.

Rozwiązania dla działów produkcji

Oferta szkoleń skierowanych do pracowników działów produkcji koncentruje się na poziomie określania celów, roli lidera/brygadzisty w budowaniu autorytetu w zespole produkcyjnym, oceny pracownika i udzielania informacji zwrotnej w codziennych obowiązkach, prowadzenia spotkań w zespole.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów, napisz do nas.

Efektywność Osobista

Rozwiązania obejmują tematy: definiowania celów w oparciu o neurobioligię, neuroekonomię, neuropsychologię, zarządzanie sobą w czasie, kształtowanie nawyków, zarządzanie stresem, komunikacji, asertywności.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów, napisz do nas.