Szkolenia miękkie

Szkolenia dla Managerów

Przewodzenie ludziom jest odpowiedzialnością i wyzwaniem, dlatego dostarczamy wsparcia w rozwoju kompetencji kadry zarządzającej w tematach: stawianie wymagań i dyscyplinowanie pracowników, narzędzia coachingowe w pracy menedżera, mentoring w pracy menedżera, efektywne budowanie zespołu, wystąpienia publiczne, budowanie autorytetu przywódcy, etykieta w biznesie.

Rozwiązania dla Trenerów/ Coachów wewnętrznych

To kompleksowe rozwiązanie dostarczające trenerom/coachom wewnętrznym narzędzi do skutecznego prowadzenia procesów rozwojowych. Oferta zawiera Akademię Trenera- realizowaną w formule zamkniętej. Cała Akademia Trenera obejmuje sześć dwudniowych zjazdów i przygotowuje trenerów wewnętrznych w obszarach:

analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania szkoleń, pracy na procesie grupowym, pracy z oporem i sytuacjami trudnymi w szkoleniach, doboru narzędzi trenerskich w projektowaniu warsztatów i szkoleń, narzędziowni trenerskiej, treningu trenera pod superwizją. Całość Akademii Trenera to kompleksowe rozwiązanie wyposażające wewnętrznych trenerów w kompetencje niezbędne do prowadzenia efektywnych warsztatów i szkoleń.

Istnieje możliwość wybrania poszczególnych modułów szkoleniowych z oferty. Druga część oferty w tym obszarze, to zamknięty proces rozwojowy dedykowany coachom wewnętrznym: Hutchinson – Instytut Coachingu, który zawiera sześć dwudniowych zjazdów przygotowujących do pełnienia roli coacha wewnętrznego w organizacji. Program rozwija kluczowe kompetencje coacha, pokazuje istotę i założenia coachingu oraz daje konkretne narzędzia coachingowe do pracy zarówno w procesach coachingu indywidualnego jak i zespołowego/grupowego. Moduły szkoleniowe mogą być dedykowane w całości lub wybierane poszczególnie z oferty.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów dedykowanych trenerom/coachom wewnętrznym, napisz do nas.

Rozwiązania dla Handlowców

Dobrego handlowca charakteryzują pewne cechy i umiejętności, które pomagają w efektywnej sprzedaży. Przedstawiciel handlowy powinien stale pracować nad sobą – pogłębiać zarówno swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie, jak również umiejętności komunikacyjne. Trzeba pamiętać, że handlowcy bezustannie mają kontakt z klientem, dlatego rozwijanie kompetencji miękkich jest równie ważne. Oferta warsztatów i szkoleń zawiera więc zarówno warsztaty z obszaru skutecznej, profesjonalnej obsługi klienta, negocjacji handlowych, zaawansowanych technik sprzedaży, jak również komunikacji, asertywności, kompetencji osobistych. Na liście znajdują się warsztaty z prezentacji handlowych z wykorzystaniem myślenia wizualnego, jak również warsztaty zaawansowane z oferty executive: improwizacja w sprzedaży.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów dedykowanych handlowcom, napisz do nas.

Rozwiązania dla działu HR

Dziś specjaliści Human Resources to doradcy strategiczni zarządu. Praca w dziale HR wymaga nieustannej nauki, zwiększania wiedzy w kwestiach biznesowych i rozwojowych. HR pracuje nie tylko dla dobra całej organizacji, ale także dla każdego pracownika z osobna.Oferta warsztatów skierowana do działu HR obejmuje następujące obszary:komunikację zewnętrzną, komunikację wewnętrzną, dbanie o środowisko pracy – odpowiedzialność za wizerunek firmy na rynku pracy, zwiększanie produktywności pracowników – rozwijanie talentów kluczowych dla przedsiębiorstwa, określanie ścieżek rozwoju, badanie wydajności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie – przeprowadzanie badań, opracowywanie wyników, przygotowywanie prognoz, wspłłpraca ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa, przeprowadzanie procesu rekrutacji, planowanie polityki kadrowej we współpracy z zarządem. Warsztaty rozwijają również kompetencje specjalistów działu HR takie jak: zatrudnianie/zwalnianie pracowników, ewaluację pracy, trenowanie, prowadzenie procesów rozwojowych min. coachingów. Programy obejmują także trening zarządzania stresem i trening automotywacji z myślą o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać od nas szczegółową ofertę wraz z programami warsztatów napisz do nas.

Rozwiązania dla działu obsługi klienta i sprzedaży

Dział obsługi klienta to jedna z najważniejszych części firmy. Jest to często miejsce pierwszego zetknięcia się klienta z firmą. Dlatego tak ważne jest, aby pracownik działu obsługi klienta potrafił kompleksowo obsłużyć klienta i rozwiązać każdą sprawę, z jaką klient się zwraca. Oferta warsztatów, które są rozwiązaniami dla działu obsługi klienta obejmuje tematy komunikacji, która koncentruje się na budowaniu długotrwałych relacji z klientami- zarówno nowymi jak i bieżącymi, równymi kanałami komunikacji, tematy asertywności w kontaktach z klientami, negocjacji handlowych, technik sprzedaży, standardów profesjonalnej obsługi klienta i efektywności osobistej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać od nas szczegółową ofertę wraz z programami warsztatów napisz do nas.

Rozwiązania dla działu IT

Dla działów IT przygotowaliśmy w ofercie warsztatów tematy związane z komunikacją i budowaniem zespołu IT. Program dedykowany działom IT to przede wszystkim Agile Team Coaching Academy © – pierwsza i jedyna w Polsce szkoła coachingu grupowego i zespołowego specjalnie dedykowana Agile Coachom i Scrum Masterom, dostosowana do realnych potrzeb pracy z Zespołem Scrumowym. Coaching jest doskonałą metodą pracy z Zespołami Scrumowymi, ale wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności Agile Coacha czy Scrum Mastera. Agile Team Coaching Academy © powstała z myślą o Agile Coachach i Scrum Masterach, którzy potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić potencjał, który tkwi w Zespole Scrumowym.

Agile Team Coaching Academy © to kompleksowy program przygotowujący do pracy Agile Team Coacha. Program obejmuje 48 godzin szkolenia z zakresu Agile Team Coachingu (3 zjazdy weekendowe po 16h), jest oparty o standardy coachingowe International Coach Federation zgodne ze standardami największej organizacji zrzeszającej coachów na świecie. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczał wiedzy, narzędzi i umiejętności wykorzystywanych przez Agile Coacha/Scrum Mastera w celu:

  • efektywnego budowania samoorganizujących się zespołów
  • wspierania kultury udzielania informacji zwrotne
  • budowania pozytywnych relacji pomiędzy członkami w zespole Scrumowym
  • wypracowania zasad współpracy podczas sytuacji konfliktowych
  • wspierania zespołu w generowaniu nowych rozwiązań.

Program składa się ze sprawdzonych narzędzi coachingu zespołowego i grupowego. Przy tworzeniu modułów szkoleniowych odwołujemy się do zweryfikowanych teorii i modeli – zgodnie z ideą coachingu opartego na dowodach (Evidence Based Coaching). Oferta zawiera również standardowe tematy warsztatów, jak warsztaty z komunikacji dla działu IT i warsztaty z wielokulturowości w dziale IT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać od nas szczegółową ofertę wraz z programami warsztatów napisz do nas.

Rozwiązania dla działów produkcji

Oferta szkoleń skierowanych do pracowników działów produkcji koncentruje się na poziomie określania celów, roli lidera/brygadzisty w budowaniu autorytetu w zespole produkcyjnym, oceny pracownika i udzielania informacji zwrotnej w codziennych obowiązkach, prowadzenia spotkań w zespole.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów, napisz do nas.

Efektywność Osobista

Rozwiązania obejmują tematy: definiowania celów w oparciu o neurobioligię, neuroekonomię, neuropsychologię, zarządzanie sobą w czasie, kształtowanie nawyków, zarządzanie stresem, komunikacji, asertywności.

Jeśli chcesz otrzymać od nas szczegółową ofertę warsztatów, napisz do nas.