Szkolenia biznesowe

Aby efektywnie działać na rzecz sukcesu organizacji pracownicy potrzebują zarówno szkoleń biznesowych, jak i szkoleń umiejętności interpersonalnych. Oferujemy rozwiązania dla kadry na każdym szczeblu zatrudnienia, również dla trenerów wewnętrznych. Nasze szkolenia miękkie dla firm są zaprojektowane w taki sposób, by uwzględniać najważniejsze aspekty pracy w biznesie, a więc umiejętności komunikacyjne, dbałość o Klienta oraz własne środowisko pracy, a także rozwijanie osobistego potencjału, który niewątpliwie przekłada się na efekty pracy całego zespołu.

Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatów stacjonarnych oraz w trybie online na platformach takich jak Skype, Zoom, Teams – w zależności od potrzeb i preferencji Klienta. Poniższa oferta ma charakter przekrojowy. Poszczególne moduły łączymy bądź rozdzielamy, tworząc optymalny proces.

*** Odbierz 20% rabatu na warsztaty szkoleniowe dla Twojego Zespołu! ***

Zorganizuj najlepsze szkolenie połączone z integracją – a od nas odbierz rabat 20% – skontaktuj się do KOŃCA MAJA!

Nie jest sztuką przeprowadzić merytoryczne szkolenie i oczekiwać (bądź nie) zaimplementowania do życia zawodowego zdobytej wiedzy. Sztuką jest rozwijanie tego, co w ludziach najlepsze. Zatrudniasz najlepszych Pracowników. Naszą rolą jest identyfikacja doświadczeń, postaw, umiejętności Twoich ludzi i na kanwie tego, wspieranie, rozwijanie, kreowanie nowych – jeszcze lepszych umiejętności. Pamiętaj, że zmiana osobowości, stylu bycia i nakazanie z góry postępowania oraz reguł nie przynosi mierzalnych/dobrych efektów. Dobry Pracownik to Pracownik żyjący i działający w zgodzie ze sobą. Nasi trenerzy to partnerzy w rozwoju. Postaw na rozwój swoich talentów!

DZIAŁ SZKOLEŃ BIZNESOWYCH I CORPORATE WELLNESS

(+48) 536 477 607  |   AGNIESZKA.KUPIEC@HUTCHINSON.ORG.PL

 

1. Kompetencje managerskie dla każdego szczebla zarządzania

 

 • Core Leadership – nowe podejście w zarządzaniu potencjałem ludzkim
 • Nowoczesne przywództwo
 • Rozwijanie umiejętności pracowników, zarządzanie poziomem zaangażowania
 • Motywowanie, delegowanie zadań i rozliczanie z ich wykonywania
 • Słuchanie i udzielanie feedbacku, prowadzenie rozmów dyscyplinujących
 • Zarządzanie konfliktem
 • Narzędzia lidera
 • Droga do doskonałości – rozwijanie siebie
 • Budowanie turkusowej świadomości

 

Core Leadership – nowe podejście w zarządzaniu potencjałem ludzkim

W kontekście zmian w sferze biznesu i kierunków rozwoju nowoczesnych organizacji, z jednej strony uwzględniających płynność biznesowej rzeczywistości (emergent reality), z drugiej zaś złożony charakter indywidualnego potencjału ludzkiego (complex human resources), wyłaniają się nowe podejścia w rozwoju pracowników.

Prezentowane podejście Core Leadership to efekt wieloletnich prac specjalistów i połączenia wiedzy psychologicznej, zarządczej i socjoekonomicznej.

W wymiarze psychologicznym człowiek postrzegany jest jako pełnowartościowa i gotowa do realizacji swojego unikatowego potencjału jednostka, która pod wpływem przeżytego kryzysu traci świadomy dostęp do swych zasobów i często swoje tłumione reakcje ukrywa pod maską nieautentyczności. W oczywisty sposób zubaża to zawodowy potencjał i efektywność pracownika.

W wymiarze socjologicznym postrzega się zespół, dział i organizację jako naturalnie gotowy do osiągania stanu dodatniej synergii, jednak ograniczający swój potencjał na skutek doświadczonego kryzysu. W efekcie, w miejscu synergii tworzy się zniekształcona, zafałszowana wersja „zwycięskiego zespołu”, pogłębiając wrażenie konfliktu nie do rozwiązania.

Podczas warsztatów Core Energetics:

 1. Dowiesz się, czym jest i jak się objawia indywidualne i zespołowe „Wyższe Ja/Wyższe my” w firmie.
 2. Dotrzesz do źródła wewnętrznej mocy i zaczniesz kreować swój potencjał.
 3. Dowiesz się co to jest „Niższe Ja/Niższe My” i czym grozi brak jego identyfikacji.
 4. Dowiesz się, czym jest kryzys i impas w organizacji, jak objawia się w relacjach i jaki ma wpływ na spadek efektywności pracowników.
 5. Będziesz zwalczać największy pochłaniacz energii – praca z Maską, nauczysz się, jak zacząć „oddychać pełną piersią”.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Core Leadership? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

Nowoczesne przywództwo

Szkolenie polecane kierownikom, menedżerom, liderom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w obrębie przywództwa nowoczesnego, bazującego na współpracy, inspirowaniu, angażowaniu potencjału ludzkiego. Szkolenie pomoże Uczestnikom zrozumieć różnice pomiędzy szefem a liderem, zdobyć wiedzę na temat zarządzania ludźmi i przywództwa sytuacyjnego, rozwinąć różnorodne kompetencje przywódcze, pozwalające na efektywniejsze i dopasowane do sytuacji oddziaływanie na ludzi, wpłynąć na wzrost samoświadomości i dojrzałości liderów, lepiej zrozumieć swój potencjał i obszary do dalszego rozwoju, poprawić kontakt z podwładnymi, rozwinąć umiejętności definiowania ich potrzeb i odpowiadania na nie z poziomu zarządczego, uzupełnić własny warsztat narzędzi przywódczych o nowoczesne metody rozwijania ludzi, poprawy ich efektywności, budowania zaangażowania.

Podczas szkolenia realizowane są m.in. następujące zagadnienia:

 1. Czym jest nowoczesne przywództwo?
 2. Wyzwania dla współczesnych liderów
 3. Rozwijanie umiejętności pracowników jako podstawowe zadanie przywódcy
 4. Motywowanie
 5. Źródła wpływu lidera
 6. Narzędzia lidera
 7. Droga do doskonałości – rozwijanie siebie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnego przywództwa? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

Budowanie turkusowej świadomości

„Wszystko zaczyna się i kończy w Twoim umyśle”. To motto dobrze oddaje fundament turkusowego zarządzania. Aby tworzyć zespoły i działać w tym paradygmacie, musimy zacząć od siebie samych. W tym module skupiamy się na zrozumieniu, czym jest turkusowa świadomość, uczymy się podstawowych praktyk pracy z własnym umysłem, prowadzących do takiego postrzegania świata, aby turkusowe zarządzanie wypływało z nas naturalnie i spontanicznie.

Turkusowa komunikacja to szeroko rozumiana komunikacja, która jest najczęstszym sposobem interakcji, jaka wydarza się pomiędzy osobami tworzącymi zespół lub organizację. W tym module rozwiniemy zrozumienie zasad komunikacji i poznamy konkretne struktury, które wspierają współpracę i współdziałanie turkusowych zespołów.

Struktura Turkusowych Organizacji to działanie według teorii, że ludzie od tysięcy lat tworzyli struktury organizacyjne, w ramach których możliwa była współpraca. Każdy paradygmat zarządzania sprawiał, że ludzie mogli ze sobą  współdziałać. W tym module przyjrzymy się ewolucji struktur organizacyjnych, poznamy te, które przyniósł ze sobą turkus i doświadczymy procesu spontanicznego wyłaniania się struktury organizacyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak budować turkusową świadomość? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

2. Kompetencje sprzedażowe

 

 • Doskonalenie sprzedaży na każdym poziomie doświadczenia zawodowego i umiejętności
 • Negocjacje handlowe
 • Proaktywna sprzedaż
 • Proaktywna obsługa klienta
 • Coachingi sprzedażowe; training on the job
 • Audyty sprzedażowe i call center
 • Jak sprzedawać na LinkedIn?

 

Proaktywna sprzedaż

Celem szkolenia jest przekazanie takiego sposobu budowania relacji z klientem, który umożliwi odkrycie prawdziwych obiekcji klienta, zrozumienie jego autentycznych potrzeb i zwiększenie skuteczności w całym procesie sprzedaży.

Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie w proaktywność i alternatywne sposoby prowadzenia rozmowy handlowej.
 2. Model uczenia się.
 3. Narzędzia współczesnej rozmowy handlowej: budowa prestiżu własnego i firmy, budowa dystansu jako podstawy udanych negocjacji, tworzenie kontekstu wypowiedzi w taki sposób, by móc bezpiecznie przekazać trudne kwestie, praca z obiekcjami, jak rozpoznać prawdziwy komunikat ukryty pod obiekcją.
 4. Narzędzia proaktywnej postawy: zasady podejmowania decyzji, myślenie pytaniami, czyli jak w prosty sposób ułatwić sobie kontakt z klientem, kontrakt – czyli jak zwiększyć skuteczność już w pierwszym etapie sprzedaży.
 5. Felt Sense – emocje w sprzedaży, jak zamienić stres sprzedażowy w sprzymierzeńca.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat proaktywnej sprzedaży? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

Proaktywna obsługa klienta

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności komunikowania się z klientem w zależności od jego osobowości i temperamentu, a przez to zbudowanie własnego sposobu rozmowy, uwzględniającego odkryte różnice. Inne korzyści płynące z udziału w szkoleniu to poprawa elastyczności emocjonalnej, pozwalającej na adekwatne reagowanie nawet w trakcie bardzo stresujących rozmów z klientem oraz zwiększenie swobody podczas prowadzenia rozmowy poprzez zmianę ograniczających przekonań względem klienta na przekonania wspierające.

Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Podstawy typologii klienta – jak podróżować z „mapą klienta”.
 2. Świadomość własnego potencjału – odkrywanie mocnych stron w budowaniu udanych relacji z klientem.
 3. Potrzeby klientów – jak rozpoznawać prawdziwe potrzeby klientów.
 4. Jak bezpiecznie przekazać trudne informacje, żeby utrzymać relacje (rozmowy z trudnym klientem, rozmowy reklamacyjne, negocjowanie warunków).
 5. W co grają klienci – jak świadomie wpływać na budowanie relacji z klientem; poznanie podstaw analizy transakcyjnej poprzez analizę przykładowych zachowań klientów.
 6. Budowanie relacji z wymagającym klientem.
 7. Redukcja stresu – jak sobie radzić z trudnymi emocjami w sytuacjach obsługi klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat proaktywnej obsługi klienta? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

Jak skutecznie sprzedawać na LinkedIn?

Zbudujesz wizerunek eksperta w branży. Dowiesz się, jak tworzyć angażujące publikacje.

 1. Jak efektywnie zaplanować pracę i aktywność na LinkedIn.
 2. Personal branding na LinkedIn – na czym to polega i jakie działania są najbardziej skuteczne, aby budować markę profesjonalisty w danej dziedzinie?
 3. Efektywność działań na LinkedIn jest mierzona wedle mechanizmu: Zasięgi x Merytoryka wpisów = Nowe kontakty. Jak pogodzić te dwie składowe w praktyce?
 4. Jak zbudować spójną strategię działań na LinkedIn? Co warto wziąć pod uwagę?
 5. Jak tworzyć posty / wpisy na LinkedIn, które będą angażowały potencjalnych Klientów do komentowania, a tym samym stwarzały możliwość pozyskania nowych kontaktów?
 6. Jak zwiększyć efektywność docierania do osób decyzyjnych na portalu?
 7. Kiedy zapraszać nowe kontakty / osoby do swojej sieci? Po co to robić? Jak to robić? Co dalej po wysłaniu zaproszenia?
 8. Budowanie w postach przekazu „jestem ekspertem w swojej branży, który dzieli się wiedzą”. Jak uaktywnić w dyskusjach pod postami / artykułami potencjalnych Klientów?
 9. Konsekwencja w działaniach na LinkedIn – co robić systematycznie i do skutku, a jakie aktywności wdrażać na dany okres czasu i sprawdzać ich przełożenie na postawione uprzednio cele?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutecznej sprzedaży na LinkedIn? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

3. Efektywna komunikacja

Głównym celem szkolenia jest: rozwinięcie kompetencji w zakresie komunikowania w biznesie, wzrost efektywności komunikacyjnej i tworzenia relacji komunikacyjnych, poznanie efektywnych technik komunikacyjnych w zakresie słuchania, uzyskiwania i przekazywania informacji, nabycie umiejętności poprawnej komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, nabycie wiedzy i umiejętności efektywnego wdrażania kanałów komunikacji we własnym otoczeniu biznesowym, nabycie umiejętności rozpoznania typów komunikacyjnych i odpowiednie dostosowanie się, zmiana nieodpowiednich nawyków w komunikowaniu się.

Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Proces porozumiewania się — podstawowe pojęcia.
 2. Komunikacja zespołowa
 3. Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna
 4. Komunikowanie w biznesie, możliwości i wyzwania
 5. Przepływ informacji – podstawa sprawnego współdziałania
 6. Informacje krytyczne
 7. Zastosowanie informacji zwrotnej w komunikacji biznesowej
 8. Planowanie kanałów komunikowania w organizacji
 9. Delegowanie zadań we współdziałaniu

Prowadzimy szkolenia z efektywnej komunikacji również o tematach trudnych w niepewnych czasach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak się efektywnie komunikować? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

4. Whole Brain® Thinking

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych poprzez poznanie i zrozumienie różnych stylów zachowań w oparciu o kwestionariusz HBDI® – Herrmann’s Brain Domimance Instrument oparty na idei Whole Brain® Thinking stworzony został przez Neda Herrmanna.

Ned Herrmann – jeden z pionierów w badaniach i wiedzy na temat działania ludzkiego mózgu. Zafascynowany ludzkim mózgiem wykonał w szereg badań za pomocą EEG. Na ich podstawie, wykorzystując również wyniki badań dwóch wybitnych neurologów – Rogera Sperry’ego i Paula McLeana wykazał, że istnieją 4 główne sposoby myślenia i to one wpływają na nasz sposób przetwarzania informacji, uczenia się, komunikacji, na nasze decyzje – właściwie na całe nasze życie. Jeśli jesteśmy świadomi swoich preferencji i ich konsekwencji w codziennym działaniu, możemy „rozciągnąć” nasz sposób myślenia, również na inne – te mniej preferowane.  Właściwie robimy to codziennie, kiedy zmuszeni jesteśmy wykonywać czynności, które nie do końca należą do naszych ulubionych. Dzięki temu uczymy się jak korzystać z „całego” mózgu – tak powstał model Whole Brain®  (Oczywiście zawsze korzystamy z całego mózgu tylko częściej lub bardziej intensywnie używamy niektórych jego ośrodków).

Na podstawie tego podejścia Ned Herrmann stworzył kwestionariusz HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument®), który po opracowaniu przekłada się na profil HBDI® badanej osoby. Dzięki temu można zrozumieć w jaki sposób nasze preferencje umysłowe wpływają na nasze wybory zawodowe, nasz sposób pracy, komunikowania i zarządzania. . Idea Whole Brain® pozwala uczyć się i uczyć innych, lepiej i szybciej biorąc pod uwagę różne style przyswajania wiedzy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym szkoleniu? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

5. Zarządzanie kulturowe

 • Różnice kulturowe w biznesie
 • Kreowanie kultury organizacyjnej

Głównym celem szkolenia jest zapewnienie płynnego wdrożenia pracowników firmy w nowe  środowisko pracy, nową kulturę, zwyczaje i obyczaje, zwiększenie efektywności pracy zespołu cross-kulturowego oraz zminimalizowanie ryzyka nieporozumień w takim zespole.

Program warsztatów skoncentrowany jest na praktycznych aspektach komunikacji cross-kulturowej ze szczególnym naciskiem na: radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, udzielanie informacji zwrotnej, stosunek do hierarchii w organizacji, pojęcie czasu, skuteczne sposoby wyrażania sprzeciwu.

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie zrozumieć:

 1. Ich własną świadomość kulturowości
 2. Pojęcia związane z różnymi aspektami kultury
 3. Potrzebę dostosowania stylu komunikacji do grupy
 4. Różnice pomiędzy swoją etykietą biznesową, a etyką biznesową osób z innej kultury
 5. Jak w efektywny sposób przekazać informacje zwrotne grupie wielokulturowej
 6. Różnice w zarządzaniu czasem i spotkaniami
 7. Różnice kulturowe w odniesieniu do relacji hierarchicznych pomiędzy przełożonym a podwładnym
 8. Jak umiejętnie wyrazić sprzeciw lub dezaprobatę
 9. Nową kulturę, oczekiwania dotyczące zachowań uwarunkowanych kulturowo, tematy tabu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania różnicami kulturowymi w biurze? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

6. Zarządzanie talentami

Ocena potencjału i przygotowania ścieżek kariery.

Główny cel szkolenia z zarządzania talentami to wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, narzędzia i umiejętności do projektowania, planowania, wdrażania i koordynacji programów rozwojowych dla talentów i pracowników o wysokim potencjale.

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 1. analizować i identyfikować talenty w organizacji
 2. projektować programy rozwojowe dla pracowników
 3. zarządzać zaangażowaniem w projekcie wszystkich podmiotów organizacji
 4. dostosowywać narzędzia zarządzania talentami do wizji i strategii firmy
 5. budować strategie zarządzania talentami
 6. komunikować projekty rozwoju talentów wewnątrz organizacji
 7. selekcjonować talenty i dobierać różne ścieżki rozwoju
 8. efektywnie zarządzać zbiorem talentów w organizacji,
 9. rozwijać wewnętrzne talenty oraz monitorować ich efektywność
 10. ewaluować programy zarządzania talentami

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania talentami? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

7. Efektywny zespół

 

 • Komunikacja w zespole
 • Uważne słuchanie i udzielanie feedbacku
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Trening asertywności
 • Siła synergii – budowanie zaangażowanych zespołów (również zespołów rozproszonych lub hybrydowych)

 

Siła synergii – czyli budowanie zaangażowanych zespołów

Warsztat ma na celu rozwinięcie u uczestników kompetencji zespołowych, przede wszystkim związanych z ich postawami, podejściem do współpracy w grupie, gotowością do udzielania wsparcia i proszenia o wsparcie. Warsztat opiera się głównie na facylitacji pracy uczestników, doświadczeniach pozwalających na autodiagnozę zespołu, wypracowanie kierunków doskonalenia, analizę wyzwań i dysfunkcji oraz potencjału zespołowego. Poprzez wspólne działania uczestnicy wypracują poczucie zespołowości i tożsamości oraz najlepsze praktyki pracy z klientami.

Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Prezentacja uwarunkowań skutecznej współpracy
 2. Zdiagnozowanie, na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie zespół oraz jak można go skutecznie wzmacniać w kolejnych stadiach; rozpoczęcie i/lub kontynuowanie procesu rozwoju zespołu
 3. Wypracowanie tożsamości zespołu (identyfikacji MY zamiast JA)
 4. Przegląd kluczowych wartości zespołu wraz z ich przełożeniem na rzeczywistość
 5. Przećwiczenie metod efektywnej komunikacji pomiędzy członkami zespołu
 6. Przedstawienie metod konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych
 7. Trening metod grupowego poszukiwania rozwiązań, rozwiązywania problemów
 8. Wypracowanie najlepszych praktyk pracy z klientami w oparciu o ogólne reguły
 9. Integracja zespołu wobec celu
 10. Wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole
 11. Obudzenie „ducha zespołowego”

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat siły synergii? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

8. Rozwiązywanie konfliktów

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi oraz sposobów zapobiegania konfliktom, poznanie specyfiki konfliktów w pracy, ich pochodzenia i źródeł, uświadomienie roli i odpowiedzialności lidera zespołu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej, rozwinięcie umiejętności diagnozy konfliktów, przećwiczenie metod efektywnej komunikacji pomiędzy członkami zespołu, przedstawienie metod konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, poznanie metod grupowego poszukiwania rozwiązań, rozwiązywanie problemów, wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole.

Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Czym jest konflikt?
 2. Rola i odpowiedzialność lidera w rozwiązywaniu konfliktów w zespole
 3. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów
 4. Konflikty a role grupowe
 5. Indywidualne style radzenia sobie z konfliktami i sytuacjami trudnymi
 6. Czym jest rywalizacja, współzawodnictwo i współpraca
 7. Case Clinic

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak się skutecznie rozwiązywać konflikty? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

9. Kreatywność biznesowa w połączeniu z Graphic Recorder i Design Thinking

 • Kreatywność biznesowa
 • Myślenie wizualne w połączeniu z Design Thinking
 • Myślenie wizualne w biznesie – jak rysunek może zwiększyć efektywność?

Proponowane szkolenia:

 • Myślenie wizualne w pracy menadżera
 • Myślenie wizualne w prezentacjach produktowych
 • Myślenie wizualne w szkoleniach wewnętrznych
 • Myślenie wizualne jako forma Team Buildingu

Obszary w programach:

Wprowadzenie do myślenia wizualnego – podstawy rysunku biznesowego, podstawy rysowania, wykorzystanie rysunku w biznesie, kreatywne rozwiązywanie problemów – metody. Mapy myśli – główne założenia i wykorzystanie.

Potrzebujesz zapisu graficznego ze spotkań – zajmiemy się tym dla Ciebie!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat myślenia wizualnego w biznesie? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

10. Efektywność osobista

 • Zarządzanie emocjami i budowanie świadomości emocji
 • Zarządzanie sytuacjami stresowymi
 • Podnoszenie uważności i koncentracji w pracy, planowanie czasu
 • Efektywność osobista

 

Szkolenie „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność oraz nauczyć się planowania i realizacji zadań zgodnych ze swoimi priorytetami. Szkolenie pomoże osiągnąć większą równowagę wewnętrzną oraz poczucie spójności podczas wykonywania codziennych obowiązków. Pozwoli również podnieść motywację do wprowadzania w swoim życiu zmian niezbędnych do lepszej organizacji i zarządzania sobą w czasie. Szkolenie wzmocni postawę asertywną w sytuacjach utrudniających osiąganie własnych celów. Dostarczy także niezbędnych narzędzi do lepszego psychicznego funkcjonowania w stresie związanym z natłokiem obowiązków.

Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

1. Co to jest efektywność osobista ? I jak na nią wpływać?
2. Przydatna wiedza, narzędzia i techniki dotyczące podnoszenia efektywności osobistej w obszarze czynników wewnętrznych – czynniki wewnętrzne „ja”
3. Wpływ i kontrola
4. Przekonania i wartości
5. Cele i działania
6. Równowaga psychiczna – siła spokoju
7. Zasady dotyczące efektywnego zarządzania relacjami – czynniki zewnętrzne „inni”
8. Planowanie i organizacja czasu pracy – praktyczne zasady dotyczące podnoszenia efektywności

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat efektywności osobistej? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

Zarządzanie stresem i emocjami

Czy pragniesz znów poczuć zaangażowanie i podekscytowanie w swojej pracy, chcesz poczuć efektywność działania swojej firmy i jej pracowników?

Czy, jako lider, chcesz obniżyć poziom stresu i całościowo otworzyć się w ciele i umyśle na nowe możliwości związane z pracownikami?

Czy jesteś zainteresowana/-y poznaniem nowych narzędzi i podejść, które pomogą Ci radzić sobie w trudnych relacjach z klientami, współpracownikami, podwładnymi?

Czy chcesz być silniejszą/-ym a jednocześnie bardziej ludzkim liderem i profesjonalistą?

Marzysz o mocniejszym zintegrowaniu ze swoim życiem zawodowym i osobistym?

Podczas warsztatów dowiesz się i doświadczysz, jak budować udane relacje z samym sobą. Warsztat obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Kim naprawdę jestem – źródło wewnętrznej mocy.
 2. Największy pochłaniacz energii – praca z Maską, jak zacząć „oddychać pełną piersią”.
 3. Czym jest nasze „Niższe Ja” i dlaczego warto je polubić. Praktyczne ćwiczenia na odblokowanie ukrytych zasobów.
 4. Wyrażanie emocji ciałem i głosem; bezpieczne wychodzenie ze swojej strefy komfortu.
 5. Siła Ego – jaki ma wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, jak poznać jego intencje i dać sobie więcej przestrzeni na „bycie sobą”.
 6. Moje granice – jak zadbać o swoją przestrzeń, jak nie przekraczać granic innych ludzi.
 7. Uwrażliwianie i uważność na odczuwanie energii płynącej z ciała.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania stresem i emocjami? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

11. Mentoring | Train the Trainer

 

12. Gry szkoleniowe, gry symulacyjne

Dla potrzeb konkretnych szkoleń lub procesów rozwojowych włączamy do programów licencjonowane gry szkoleniowe.

1. FILM

„Film” to niezwykle angażująca gra poświęcona tematyce komunikacji interpersonalnej. W wyjątkowy sposób odkrywa przed uczestnikami różnice w ich stylach budowania relacji i komunikowania się z innymi, a także wpływ tych różnic na współpracę w zespole.

Uczestnicy wcielają się w role pracowników wytwórni filmowej, przed którą pojawia się niezwykła okazja zaistnienia w branży. Ich zadaniem jest opracowanie pomysłu na film, który uzyska budżet na realizację jeśli wygra konkurs. To z pozoru proste zadanie okaże się wyzwaniem, gdy graczom przyjdzie współdziałać z pracownikami innych działów.

2. FORMUŁA

„Formuła” to gra symulacyjna bazująca na koncepcji Przywództwa Sytuacyjnego Herseya i Blancharda. Stawia uczestników przed niecodziennym i angażującym wyzwaniem. Sukces zespołów zależy od liderów – ich umiejętności oceny kompetencji i zaangażowania pracowników oraz doboru adekwatnego stylu zarządzania.

3. PUSTYNIA SONORA

Gra pokazuje siłę wpływu, nawykowe strategie stosowane do przekonywania innych, gotowość do podążania za liderem, ale również gotowość do elastycznego korygowania przyjmowanych założeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat gier szkoleniowych? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

 

13. Coaching | Coaching zespołów | Coaching relacji

Coaching biznesowy jest metodą pracy wspierającą klientów na drodze osiągania celów. Jest procesem polegającym na zmianie. Zmiana następuje wraz ze wzrostem świadomości klienta o sobie samym i o rzeczywistości w jakiej podejmuje wyzwanie. Nasza oferta obejmuje sesje dla kadry zarządzającej – nowoczesny coaching dla menedżerów, jak również coaching dla pracowników. Proponujemy atrakcyjny coaching zespołowy, który gwarantuje szybkie uzyskanie wymiernych efektów. Prowadzimy nasze szkolenia m.in. w miejscowościach Łódź i Warszawa, zapraszamy serdecznie do rezerwacji terminu zajęć.

Dlaczego warto wybrać coaching dla firm?

Proces coachingu jest użyteczny ze względu na obecność coacha, który zadaje pytania, jakich klient nigdy sam sobie by nie zadał, pytania sięgające sedna, skłaniające do szukania w sobie odpowiedzi i tym samym do budowania świadomości klienta. Coach zaprasza klienta do wglądów za pomocą różnych technik i narzędzi, które prowadząc do wzrostu świadomości pozwalają na wyciąganie wniosków i uczenie się, co z kolei prowadzi do zmiany myślenia i w konsekwencji zmiany zachowań, nawyków, korzystania ze swojego potencjału.

Coaching dla firm – jak działamy?

W prowadzonym przez nas coachingu dla firm każdy proces coachingowy kadry managerskiej rozpoczyna się od sesji kontraktowej, najczęściej trójstronnej (coachee, sponsor, coach), podczas której ustalane są cele na proces. Cele są jawne dla wszystkich stron i jednoznacznie rozumiane. Proces coachingowy zwykle rozpoczyna kontrakt relacji coachingowej ustalany pomiędzy coachem a klientem (coachee). Kolejnym krokiem jest analiza obszaru celu. W tym obszarze zajmującym około 2-3 sesje, badamy cele, analizujemy cele z różnych perspektyw, oceniamy stopień realizacji wartości w celach. Po obszarze celu rozpoczyna się w procesie praca z rzeczywistością klienta. Na tym etapie przyglądamy się ograniczeniom, wyzwaniom w drodze do celów, jak również wyciągamy wszystkie zasoby jakie klient posiada i z jakich nie korzysta z powodu różnego rodzaju ograniczeń. Istotą etapu pracy z rzeczywistością coachee, jest praca nad wydobywaniem osobistego potencjału, wzrostem świadomości posiadanych zasobów. Wymierne efekty możemy osiągnąć organizując zarówno coaching dla menedżerów oraz spotkania zespołowe. Wspólne ćwiczenia zbliżają do siebie członków zespołu, co więcej pozwalają na osiągnięcie założonych celów osobistych i zawodowych. Koncentrujemy się również na pracy z przekonaniami ograniczającymi zamieniając je na ograniczenia wspierające.

Profesjonalne działania – efektywny coaching dla firm

W zależności od rodzaju celów wykorzystujemy cały wachlarz narzędzi do pracy z rzeczywistością klienta. Kolejnym etapem jest praca nad generowaniem opcji rozwiązań dojścia do celu. To punkt zwrotny w procesie, który, z punktu widzenia neurologii, wykorzystując kreatywne techniki łączenia nowych neuronów, pozwalają na generowanie rozwiązań, jakich klient nigdy sam by nie wymyślił, gdyby nie praca z coachem. Jednocześnie uczymy klienta nowych aktywnych i kreatywnych form pracy nad wymyślaniem opcji, instalując w bonusie wewnętrznego „autocoacha”. Każdą opcję sprawdzamy z różnych perspektyw i oceniamy pod względem realności wdrożenia, układając plan B i wyznaczając kolejne kroki wdrożenia kończące proces coachingowy. W zależności od potrzeb w połowie procesu odbywa się sesja przeglądowa pod kątem użyteczności procesu w drodze do ustalonych celów. Proces kończy sesja podsumowująca podczas której odbywa się ewaluacja pracy. Polecamy profesjonalnie zorganizowany coaching zespołowy oraz indywidualny dla pracowników i kadry zarządzającej. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio prowadzone warsztaty pomogą podnieść efektywność pracy i wpłynąć korzystnie na atmosferę w zespole.

Oprócz procesu EXECUTIVE COACHINGU oferujemy:

Coaching zespołów:

Coach zespołowy, najczęściej zewnętrzny, wspiera zespół w podnoszeniu efektywności zadaniowej lub relacyjnej. Czym jego działanie różni się od szkoleń? Przede wszystkim tym, że na każdej sesji coachingu zespołowego to zespół definiuje cele. Pracujemy więc na rzeczywistych wyzwaniach zespołu. To niezwykle ważne ponieważ: -kiedy cele są własnością zespołu, a nie są narzucone z góry – zwiększa się motywacja do ich osiągania. Panuje w zespole poczucie spójności. To ogromna korzyść dla członków zespołu, którzy uczą się od siebie nawzajem i wzajemnie inspirują na etapie generowania rozwiązań. -wypracowane pomysły, rozwiązania, opcje, plany działania są także własnością zespołu. To oni w trakcie sesji opracowują je i sprawdzają pod kontem realności „wdrożenia”, ostatecznie zobowiązując się do działania. Wpływa to znacząco na skuteczność wdrażanych zmian oraz na osiąganie celów.

Coaching relacji