PL Henryk Baranowski

2024-05-07 malgorzata.polzenius

Zastosowanie indywidualnych metod nauczania i dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczestnika, zwiększa jego motywację do uczenia się oraz pozwala na lepszą kontrolę postępów.

Blog hutchinson institute