Coaching / mentoring

W Hutchinson Institute wierzymy, że za sukcesem każdej firmy stoją ludzie, którzy wspólnie pracują na jej pozycję i osiągnięcia na rynku.

Aby efektywnie działać na rzecz sukcesu organizacji pracownicy potrzebują zarówno szkoleń biznesowych, jak i szkoleń umiejętności interpersonalnych. Oferujemy rozwiązania dla kadry na każdym szczeblu zatrudnienia, również dla trenerów wewnętrznych. Nasze szkolenia miękkie dla firm są zaprojektowane w taki sposób, by uwzględniać najważniejsze aspekty pracy w biznesie, a więc umiejętności komunikacyjne, dbałość o Klienta oraz własne środowisko pracy, a także rozwijanie osobistego potencjału, który niewątpliwie przekłada się na efekty pracy całego zespołu.

Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatów stacjonarnych oraz w trybie online na platformach takich jak Skype, Zoom, Teams – w zależności od potrzeb i preferencji Klienta. Poniższa oferta ma charakter przekrojowy. Poszczególne moduły łączymy bądź rozdzielamy, tworząc optymalny proces.

Coaching biznesowy jest metodą pracy wspierającą klientów na drodze osiągania celów. Jest procesem polegającym na zmianie. Zmiana następuje wraz ze wzrostem świadomości klienta o sobie samym i o rzeczywistości w jakiej podejmuje wyzwanie. Nasza oferta obejmuje sesje dla kadry zarządzającej – nowoczesny coaching dla menedżerów, jak również coaching dla pracowników. Proponujemy atrakcyjny coaching zespołowy, który gwarantuje szybkie uzyskanie wymiernych efektów. Prowadzimy nasze szkolenia m.in. w miejscowościach Łódź i Warszawa, zapraszamy serdecznie do rezerwacji terminu zajęć.

Dlaczego warto wybrać coaching dla firm?

Proces coachingu jest użyteczny ze względu na obecność coacha, który zadaje pytania, jakich klient nigdy sam sobie by nie zadał, pytania sięgające sedna, skłaniające do szukania w sobie odpowiedzi i tym samym do budowania świadomości klienta. Coach zaprasza klienta do wglądów za pomocą różnych technik i narzędzi, które prowadząc do wzrostu świadomości pozwalają na wyciąganie wniosków i uczenie się, co z kolei prowadzi do zmiany myślenia i w konsekwencji zmiany zachowań, nawyków, korzystania ze swojego potencjału.

Coaching dla firm – jak działamy?

W prowadzonym przez nas coachingu dla firm każdy proces coachingowy kadry managerskiej rozpoczyna się od sesji kontraktowej, najczęściej trójstronnej (coachee, sponsor, coach), podczas której ustalane są cele na proces. Cele są jawne dla wszystkich stron i jednoznacznie rozumiane. Proces coachingowy zwykle rozpoczyna kontrakt relacji coachingowej ustalany pomiędzy coachem a klientem (coachee). Kolejnym krokiem jest analiza obszaru celu. W tym obszarze zajmującym około 2-3 sesje, badamy cele, analizujemy cele z różnych perspektyw, oceniamy stopień realizacji wartości w celach. Po obszarze celu rozpoczyna się w procesie praca z rzeczywistością klienta. Na tym etapie przyglądamy się ograniczeniom, wyzwaniom w drodze do celów, jak również wyciągamy wszystkie zasoby jakie klient posiada i z jakich nie korzysta z powodu różnego rodzaju ograniczeń. Istotą etapu pracy z rzeczywistością coachee, jest praca nad wydobywaniem osobistego potencjału, wzrostem świadomości posiadanych zasobów. Wymierne efekty możemy osiągnąć organizując zarówno coaching dla menedżerów oraz spotkania zespołowe. Wspólne ćwiczenia zbliżają do siebie członków zespołu, co więcej pozwalają na osiągnięcie założonych celów osobistych i zawodowych. Koncentrujemy się również na pracy z przekonaniami ograniczającymi zamieniając je na ograniczenia wspierające.

Profesjonalne działania – efektywny coaching dla firm

W zależności od rodzaju celów wykorzystujemy cały wachlarz narzędzi do pracy z rzeczywistością klienta. Kolejnym etapem jest praca nad generowaniem opcji rozwiązań dojścia do celu. To punkt zwrotny w procesie, który, z punktu widzenia neurologii, wykorzystując kreatywne techniki łączenia nowych neuronów, pozwalają na generowanie rozwiązań, jakich klient nigdy sam by nie wymyślił, gdyby nie praca z coachem. Jednocześnie uczymy klienta nowych aktywnych i kreatywnych form pracy nad wymyślaniem opcji, instalując w bonusie wewnętrznego „autocoacha”. Każdą opcję sprawdzamy z różnych perspektyw i oceniamy pod względem realności wdrożenia, układając plan B i wyznaczając kolejne kroki wdrożenia kończące proces coachingowy. W zależności od potrzeb w połowie procesu odbywa się sesja przeglądowa pod kątem użyteczności procesu w drodze do ustalonych celów. Proces kończy sesja podsumowująca podczas której odbywa się ewaluacja pracy. Polecamy profesjonalnie zorganizowany coaching zespołowy oraz indywidualny dla pracowników i kadry zarządzającej. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio prowadzone warsztaty pomogą podnieść efektywność pracy i wpłynąć korzystnie na atmosferę w zespole.

Oprócz procesu EXECUTIVE COACHINGU oferujemy:

Coaching zespołów:

Coach zespołowy, najczęściej zewnętrzny, wspiera zespół w podnoszeniu efektywności zadaniowej lub relacyjnej. Czym jego działanie różni się od szkoleń? Przede wszystkim tym, że na każdej sesji coachingu zespołowego to zespół definiuje cele. Pracujemy więc na rzeczywistych wyzwaniach zespołu. To niezwykle ważne ponieważ: -kiedy cele są własnością zespołu, a nie są narzucone z góry – zwiększa się motywacja do ich osiągania. Panuje w zespole poczucie spójności. To ogromna korzyść dla członków zespołu, którzy uczą się od siebie nawzajem i wzajemnie inspirują na etapie generowania rozwiązań. -wypracowane pomysły, rozwiązania, opcje, plany działania są także własnością zespołu. To oni w trakcie sesji opracowują je i sprawdzają pod kontem realności „wdrożenia”, ostatecznie zobowiązując się do działania. Wpływa to znacząco na skuteczność wdrażanych zmian oraz na osiąganie celów.

Coaching relacji