Efektywny Zespół

W Hutchinson Institute wierzymy, że za sukcesem każdej firmy stoją ludzie, którzy wspólnie pracują na jej pozycję i osiągnięcia na rynku.

Aby efektywnie działać na rzecz sukcesu organizacji pracownicy potrzebują zarówno szkoleń biznesowych, jak i szkoleń umiejętności interpersonalnych. Oferujemy rozwiązania dla kadry na każdym szczeblu zatrudnienia, również dla trenerów wewnętrznych. Nasze szkolenia miękkie dla firm są zaprojektowane w taki sposób, by uwzględniać najważniejsze aspekty pracy w biznesie, a więc umiejętności komunikacyjne, dbałość o Klienta oraz własne środowisko pracy, a także rozwijanie osobistego potencjału, który niewątpliwie przekłada się na efekty pracy całego zespołu.

Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatów stacjonarnych oraz w trybie online na platformach takich jak Skype, Zoom, Teams – w zależności od potrzeb i preferencji Klienta. Poniższa oferta ma charakter przekrojowy. Poszczególne moduły łączymy bądź rozdzielamy, tworząc optymalny proces.

 • Komunikacja w zespole
 • Uważne słuchanie i udzielanie feedbacku
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Trening asertywności
 • Siła synergii – budowanie zaangażowanych zespołów (również zespołów rozproszonych lub hybrydowych)

Siła synergii – czyli budowanie zaangażowanych zespołów

Warsztat ma na celu rozwinięcie u uczestników kompetencji zespołowych, przede wszystkim związanych z ich postawami, podejściem do współpracy w grupie, gotowością do udzielania wsparcia i proszenia o wsparcie. Warsztat opiera się głównie na facylitacji pracy uczestników, doświadczeniach pozwalających na autodiagnozę zespołu, wypracowanie kierunków doskonalenia, analizę wyzwań i dysfunkcji oraz potencjału zespołowego. Poprzez wspólne działania uczestnicy wypracują poczucie zespołowości i tożsamości oraz najlepsze praktyki pracy z klientami.

Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Prezentacja uwarunkowań skutecznej współpracy
 2. Zdiagnozowanie, na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie zespół oraz jak można go skutecznie wzmacniać w kolejnych stadiach; rozpoczęcie i/lub kontynuowanie procesu rozwoju zespołu
 3. Wypracowanie tożsamości zespołu (identyfikacji MY zamiast JA)
 4. Przegląd kluczowych wartości zespołu wraz z ich przełożeniem na rzeczywistość
 5. Przećwiczenie metod efektywnej komunikacji pomiędzy członkami zespołu
 6. Przedstawienie metod konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych
 7. Trening metod grupowego poszukiwania rozwiązań, rozwiązywania problemów
 8. Wypracowanie najlepszych praktyk pracy z klientami w oparciu o ogólne reguły
 9. Integracja zespołu wobec celu
 10. Wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole
 11. Obudzenie „ducha zespołowego”

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat siły synergii? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.