Szkolenia managerskie

W Hutchinson Institute wierzymy, że za sukcesem każdej firmy stoją ludzie, którzy wspólnie pracują na jej pozycję i osiągnięcia na rynku.

Aby efektywnie działać na rzecz sukcesu organizacji pracownicy potrzebują zarówno szkoleń biznesowych, jak i szkoleń umiejętności interpersonalnych. Oferujemy rozwiązania dla kadry na każdym szczeblu zatrudnienia, również dla trenerów wewnętrznych. Nasze szkolenia miękkie dla firm są zaprojektowane w taki sposób, by uwzględniać najważniejsze aspekty pracy w biznesie, a więc umiejętności komunikacyjne, dbałość o Klienta oraz własne środowisko pracy, a także rozwijanie osobistego potencjału, który niewątpliwie przekłada się na efekty pracy całego zespołu.

Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatów stacjonarnych oraz w trybie online na platformach takich jak Skype, Zoom, Teams – w zależności od potrzeb i preferencji Klienta. Poniższa oferta ma charakter przekrojowy. Poszczególne moduły łączymy bądź rozdzielamy, tworząc optymalny proces.

Kompetencje managerskie dla każdego szczebla zarządzania

 • Core Leadership – nowe podejście w zarządzaniu potencjałem ludzkim
 • Nowoczesne przywództwo
 • Rozwijanie umiejętności pracowników, zarządzanie poziomem zaangażowania
 • Motywowanie, delegowanie zadań i rozliczanie z ich wykonywania
 • Słuchanie i udzielanie feedbacku, prowadzenie rozmów dyscyplinujących
 • Zarządzanie konfliktem
 • Narzędzia lidera
 • Droga do doskonałości – rozwijanie siebie
 • Budowanie turkusowej świadomości

Core Leadership – nowe podejście w zarządzaniu potencjałem ludzkim

W kontekście zmian w sferze biznesu i kierunków rozwoju nowoczesnych organizacji, z jednej strony uwzględniających płynność biznesowej rzeczywistości (emergent reality), z drugiej zaś złożony charakter indywidualnego potencjału ludzkiego (complex human resources), wyłaniają się nowe podejścia w rozwoju pracowników.

Prezentowane podejście Core Leadership to efekt wieloletnich prac specjalistów i połączenia wiedzy psychologicznej, zarządczej i socjoekonomicznej.

W wymiarze psychologicznym człowiek postrzegany jest jako pełnowartościowa i gotowa do realizacji swojego unikatowego potencjału jednostka, która pod wpływem przeżytego kryzysu traci świadomy dostęp do swych zasobów i często swoje tłumione reakcje ukrywa pod maską nieautentyczności. W oczywisty sposób zubaża to zawodowy potencjał i efektywność pracownika.

W wymiarze socjologicznym postrzega się zespół, dział i organizację jako naturalnie gotowy do osiągania stanu dodatniej synergii, jednak ograniczający swój potencjał na skutek doświadczonego kryzysu. W efekcie, w miejscu synergii tworzy się zniekształcona, zafałszowana wersja „zwycięskiego zespołu”, pogłębiając wrażenie konfliktu nie do rozwiązania.

Podczas warsztatów Core Energetics:

 1. Dowiesz się, czym jest i jak się objawia indywidualne i zespołowe „Wyższe Ja/Wyższe my” w firmie.
 2. Dotrzesz do źródła wewnętrznej mocy i zaczniesz kreować swój potencjał.
 3. Dowiesz się co to jest „Niższe Ja/Niższe My” i czym grozi brak jego identyfikacji.
 4. Dowiesz się, czym jest kryzys i impas w organizacji, jak objawia się w relacjach i jaki ma wpływ na spadek efektywności pracowników.
 5. Będziesz zwalczać największy pochłaniacz energii – praca z Maską, nauczysz się, jak zacząć „oddychać pełną piersią”.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Core Leadership? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

Nowoczesne przywództwo

Szkolenie polecane kierownikom, menedżerom, liderom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w obrębie przywództwa nowoczesnego, bazującego na współpracy, inspirowaniu, angażowaniu potencjału ludzkiego. Szkolenie pomoże Uczestnikom zrozumieć różnice pomiędzy szefem a liderem, zdobyć wiedzę na temat zarządzania ludźmi i przywództwa sytuacyjnego, rozwinąć różnorodne kompetencje przywódcze, pozwalające na efektywniejsze i dopasowane do sytuacji oddziaływanie na ludzi, wpłynąć na wzrost samoświadomości i dojrzałości liderów, lepiej zrozumieć swój potencjał i obszary do dalszego rozwoju, poprawić kontakt z podwładnymi, rozwinąć umiejętności definiowania ich potrzeb i odpowiadania na nie z poziomu zarządczego, uzupełnić własny warsztat narzędzi przywódczych o nowoczesne metody rozwijania ludzi, poprawy ich efektywności, budowania zaangażowania.

Podczas szkolenia realizowane są m.in. następujące zagadnienia:

 1. Czym jest nowoczesne przywództwo?
 2. Wyzwania dla współczesnych liderów
 3. Rozwijanie umiejętności pracowników jako podstawowe zadanie przywódcy
 4. Motywowanie
 5. Źródła wpływu lidera
 6. Narzędzia lidera
 7. Droga do doskonałości – rozwijanie siebie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnego przywództwa? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.

Budowanie turkusowej świadomości

„Wszystko zaczyna się i kończy w Twoim umyśle”. To motto dobrze oddaje fundament turkusowego zarządzania. Aby tworzyć zespoły i działać w tym paradygmacie, musimy zacząć od siebie samych. W tym module skupiamy się na zrozumieniu, czym jest turkusowa świadomość, uczymy się podstawowych praktyk pracy z własnym umysłem, prowadzących do takiego postrzegania świata, aby turkusowe zarządzanie wypływało z nas naturalnie i spontanicznie.

Turkusowa komunikacja to szeroko rozumiana komunikacja, która jest najczęstszym sposobem interakcji, jaka wydarza się pomiędzy osobami tworzącymi zespół lub organizację. W tym module rozwiniemy zrozumienie zasad komunikacji i poznamy konkretne struktury, które wspierają współpracę i współdziałanie turkusowych zespołów.

Struktura Turkusowych Organizacji to działanie według teorii, że ludzie od tysięcy lat tworzyli struktury organizacyjne, w ramach których możliwa była współpraca. Każdy paradygmat zarządzania sprawiał, że ludzie mogli ze sobą  współdziałać. W tym module przyjrzymy się ewolucji struktur organizacyjnych, poznamy te, które przyniósł ze sobą turkus i doświadczymy procesu spontanicznego wyłaniania się struktury organizacyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak budować turkusową świadomość? Interesują Cię konkretne terminy warsztatów? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie.