Zarządzanie zmianą

W Hutchinson Institute wierzymy, że za sukcesem każdej firmy stoją ludzie, którzy wspólnie pracują na jej pozycję i osiągnięcia na rynku.

Aby efektywnie działać na rzecz sukcesu organizacji pracownicy potrzebują zarówno szkoleń biznesowych, jak i szkoleń umiejętności interpersonalnych. Oferujemy rozwiązania dla kadry na każdym szczeblu zatrudnienia, również dla trenerów wewnętrznych. Nasze szkolenia miękkie dla firm są zaprojektowane w taki sposób, by uwzględniać najważniejsze aspekty pracy w biznesie, a więc umiejętności komunikacyjne, dbałość o Klienta oraz własne środowisko pracy, a także rozwijanie osobistego potencjału, który niewątpliwie przekłada się na efekty pracy całego zespołu.

Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatów stacjonarnych oraz w trybie online na platformach takich jak Skype, Zoom, Teams – w zależności od potrzeb i preferencji Klienta. Poniższa oferta ma charakter przekrojowy. Poszczególne moduły łączymy bądź rozdzielamy, tworząc optymalny proces.

Zmiana w organizacji wymaga prawdziwego wsparcia, jeśli pragnie się uniknąć problemów wywoływanych przez wprowadzanie nowych rozwiązań. Podczas wszystkich działań związanych z reorganizacją niezbędne jest zwrócenie uwagi na psychologiczne zrozumienie procesu zmiany, na komunikację, relacje międzyludzkie oraz sposób przekazywania i wymianę informacji. 

SKIEROWANE DO:

Menedżerów zarządzających zespołami z różnych szczebli organizacji, kierowników projektów, kierowników zespołów zadaniowych, kierowników zaangażowanych w proces wdrażania zmian oraz tych liderów, którzy uczestniczą w procesie zmian i chcą zrozumieć ich mechanizm.

CELE:

  • Przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania ludźmi (oraz sobą) w procesie zmian
  • Uzyskanie przyzwolenia i przystąpienie do projektu zmiany
  • Stworzenie dynamiki działań związanych z projektem zmiany w organizacji 
  • Przewidywanie, uprzedzanie i minimalizowanie źródeł konfliktu
  • Zaangażowanie każdego w podjęte działania
  • Przyspieszenie i ułatwienie wdrożenia nowych narzędzi i metod.