Czy wiesz, że większość szkoleń, mających na celu rozwój kompetencji miękkich, projektowanych jest na podstawie cyklu Kolba? Efektywne szkolenie to takie, które przede wszystkim wpływa na zmianę postaw. Sama teoria, nawet najlepiej przekazana, nie spowoduje, że uczestnik będzie nabytą wiedzę stosował w praktyce. A przecież takie jest właśnie założenie wszystkich szkoleń! 

Cykl Kolba w szkoleniach miękkich

Wpłynięcie na postawę dorosłego człowieka jest jednak niezwykle trudne, ale nie niemożliwe. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie cykl Kolba, który składa się z czterech podstawowych elementów:

  1. Doświadczenie
  2. Refleksja
  3. Teoria
  4. Praktyka

Jak projektujemy nasze szkolenia?

W pierwszym etapie wprowadzamy uczestników w zagadnienie, będące tematem szkolenia, poprzez doświadczenie konkretnych sytuacji zawodowych. W tej fazie ważne jest, aby uczestnicy sami przekonali się o swoich brakach, trudnościach czy słabościach. To faza, której celem jest uświadomienie uczestnikom ich luk kompetencyjnych.

Faza druga to czas refleksji. Trener prowadzący analizuje wraz z uczestnikami wnioski po przeprowadzonym doświadczeniu, zadaje pytania, aby dojść do sedna problemu.

Kolejna faza poświęcona jest teorii, przekazaniu wiedzy. Gdy uczestnicy są już świadomi swoich słabości, przeanalizowali, z czego one wynikają i w jakich momentach się pojawiają, czas, aby pokazać im, jak dany problem rozwiązuje się zgodnie ze sztuką.

Ostatnia, czwarta faza, rozpoczyna się na sali szkoleniowej, ale aby szkolenie było efektywne, musi być kontynuowana już w realnych sytuacjach zawodowych. Mówimy tutaj oczywiście o praktyce. Ważne jest, aby ćwiczenia do tej fazy skonstruować w oparciu o teorię, ale także refleksje. Tylko wtedy mamy szansę realnie wpłynąć na zmianę postawy uczestników. Pamiętajmy, że nabycie kompetencji wiąże się z trzema nierozerwalnymi elementami: wiedzą, umiejętnością i właśnie postawą.

 

Małgorzata Polzenius
Managing Director, Hutchinson Institute