POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Celem dokumentu, który czytasz, jest poinformowanie Cię o celu i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jak możesz się z nami skontaktować?
1. listownie na adres naszej siedziby: HUTCHINSON INSTITUTE – KASANDRA FINTAK z siedzibą i adresem w Łodzi przy ul. Zamojskiej 18 lok. 2 (93-486). Nasz nr NIP to 9471279093.
2. e-mailem na adres: office@hutchinson.org.pl

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1. odpowiedzi na Twoją wiadomość lub załatwieniu zgłoszonej sprawy,
2. marketingowym, polegającym na promocji naszych usług oraz nas samych, oraz – jeżeli wyrazisz odpowiednią zgodę – poprzez kierowanie zamówionych informacji handlowych na adres e-mail lub nr telefonu.
3. w przypadku zapisu na organizowane przez nas wydarzenie on-line – w celu organizacji wydarzenia oraz, jeżeli upublicznisz swoje dane w trakcie wydarzenia, w celu jego utrwalenia i prezentacji za pośrednictwem sieci Internet.
4. przekazywania Ci informacji o nas, naszych usługach lub naszych promocjach poprzez nasz e-mailowy newsletter.

Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania,
6. do ich przenoszenia.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne, lecz bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail, rozwiązać Twojej sprawy lub zapisać Cię na nasze wydarzenie on-line lub skierować do Ciebie informacji handlowych, jeżeli będziesz nimi zainteresowany.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenie naszego marketingu (w tym budowanie naszego wizerunku) lub organizacja wydarzenia on-line i jego następcza prezentacja w Internecie. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail, podstawą przetwarzania przez nas danych będzie art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ustawy z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Komu przekażemy Twoje dane?
1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych danych osobowych dla nas, w tym dostawcom usługi w postaci poczty elektronicznej,
2. w przypadku wydarzeń on-line – dostawcom narzędzi do ich organizacji,
3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z naszym newsletterem – dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów oraz agencjom marketingowym.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy,
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych,
3. potrzebny do organizacji wydarzenia on-line, na które się zapisałeś lub – jeżeli upublicznisz swoje dane osobowe w trakcie jego trwania – przez czas prezentowania wydarzenia on-line w sieci Internet w następstwie jego utrwalania w serwisach społecznościowych na naszych profilach albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
4. kierowania do Ciebie informacji marketingowych w razie wyrażenia przez Ciebie zgody na ich otrzymywanie albo do czasu cofnięcia Twojej zgody.

Czy Twoje dane będą przekazane poza EOG?
Przekazanie danych poza EOG może mieć miejsce w sytuacji organizacji przez nas wydarzenia on-line, na które zapiszesz i tylko wówczas, gdy będzie niezbędne. W takim wypadku, transfer danych nastąpi na podstawie prawnej zawartej w RODO.

Czy będziesz podlegał procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.