HRO

Zgodnie z podejściem HRO™, świadomość liderska wymaga swobodnego operowania i integrowania
na trzech poziomach działania –na poziomie indywidualnym i na rzecz ludzi (Human), na poziomie
relacyjnym, na rzecz zespołów i otoczenia biznesowego (Relations) oraz na poziomie organizacyjnym
na rzecz kultur, struktur i procesów organizacyjnych (Organisation).
W zmiennej rzeczywistości pełnej niepokoju i często niezrozumiałej (rzeczywistości świata BANI),
dotychczasowe schematy, metody i standardy tracą na znaczeniu i przestają być efektywne. Ustępują
miejsca podejściom elastycznym, zwinnym, często opartym na intuicji i wysokim ryzyku. Wymaga to
otwarcia na zmiany, gotowości do ciągłego rozwoju, odwagi, poszukiwania punktów odniesienia i
poszerzania świadomości.
Wiemy, że świadome firmy potrzebują różnorodnego wsparcia. Dotyczy to dostępu do sprawdzonych
praktyk, wymiany doświadczeń, a także połączenia wiedzy praktycznej (know-how), szerokiej
perspektywy (know-what) i inspiracji motywującej do działania i zmiany (know-why).
Let’s grow with Hutchinson Institute.

 

HUMAN
wszystko dla ludzi

Poziom Human – Zarządzanie sobą i swoim potencjałem – rozwinięcie kompetencji osobistych: wiedzy
i umiejętności. Dotyczy to

 • znajomości rozwiązań i praktyk,
 • odporności psychicznej,
 • poczucia koherencji,
 • samoświadomości i odpowiedzialności,
 • wypracowanie umiejętności i zbudowanie postaw cechujących nowoczesnych managerów i
  specjalistów,
 • poczucia odpowiedzialności i samoregulacji emocji,
 • przekonań i decyzji, stanowiących o dojrzałości i kompetencji podejmowania wyzwań w
  organizacji.

Pobierz ofertę szkolenia LEADER OF THE FUTURE  PDF

POZNAJ SZKOLENIA Z OBSZARU HUMAN

RELATION
wszystko dla relacji

Poziom Relations – Zarządzanie relacjami – pogłębienie umiejętności komunikacyjnych w zespole.
Dotyczy to

 • budowania więzi zespołowej i poczucia współdziałania,
 • wypracowywania relacyjnych zasad
 • tworzenia efektywnego i satysfakcjonującego wszystkich współpracowania,
  współdecydowania i współdziałania.

Pobierz ofertę szkolenia TEAM OF THE FUTURE  PDF

POZNAJ SZKOLENIA Z OBSZARU RELATION

ORGANISATION
wszystko dla organizacji

Poziom Organisation – Kultura zarządzania i kultura organizacyjna – wsparcie w promocji i wdrożeniu:

 • nowych wartości organizacyjnych,
 • nowych postaw, podejść i stylów pracy,
 • zmiany nieefektywnych i nieaktualnych założeń,
 • zmiany przekonań oraz oporu wobec zmian wynikającego z trudnych doświadczeń.

 

POZNAJ SZKOLENIA Z OBSZARU ORGANISATION