Co wpływa na rozwój pracownika

Hutchinson 3 marca 2023
Wszystkie
Co wpływa na rozwój pracownika

Rozwój osobisty pracownika, jego kompetencji, umiejętności leży przede wszystkim w jego własnym interesie, ale również powinien być celem dla przedsiębiorstwa czy organizacji. Dlaczego należy dbać o plany rozwojowe poszczególnych pracowników i jak należy włączać ich w ten proces?

Rozwój to długotrwały cykl. I bez znaczenia, czy mówimy o rozwoju pracownika, czy o rozwoju firmy, to zasady są podobne. Rozwojem trzeba zarządzać, sterować nim, zaplanować go, monitorować postęp, mierzyć wyniki. Ale przede wszystkim trzeba w niego inwestować.

Dobry manager wie, że najlepszym kapitałem organizacji jest jej zespół. To człowiek jest bowiem na końcu każdego procesu. „Ktoś” obsługuje klienta, „ktoś” pracuje na produkcji, „ktoś” odpowiada za reklamę, „ktoś” naprawia drukarki i komputery. 

Człowiek. Nie maszyna. 

Firma czy organizacja, która nie dostrzega tej prawidłowości, jest na straconej pozycji. Przewagę konkurencyjną na rynku buduje się bowiem nie tylko inwestycją w nowe linie produkcyjne, ale także (a może przede wszystkim) poprzez wspieranie działów HR i rozwijanie kapitału ludzkiego. 

To działy personalne odpowiadają za budowanie ścieżek kariery i planów rozwoju kompetencji. Współdziałanie na linii HR – manager/właściciel – pracownik daje szansę na rozwój organizacji i rozwój osobisty pracowników. To sytuacja win–win, w której wszyscy wygrywają. Od czego jednak zacząć? Gdzie szukać punktu startowego?

Rozmowa roczna to akcelerator rozwoju

Jednym z HR-owych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim jest rozmowa roczna/ocena roczna pracownika. Niestety, zdarza się, że cel tej rozmowy jest rozumiany na opak. Chociaż w pierwszej kolejności kojarzy się ona z ocenianiem i weryfikacją, rozmowa roczna ma przede wszystkim wspierać rozwój. Oczywiście podstawowy jej efekt jest stricte informacyjny – pracownik dowiaduje się od swojego przełożonego, czy pracuje dobrze, czy źle, a pracodawca ma szansę poznać opinię drugiej strony. Niestety, w wielu wypadkach ten walor informacyjny (oceniający) dominuje, na niego kładzie się największy nacisk i w sumie na nim się kończy. To błąd!

Rozmowa roczna ma przede wszystkim motywować i stymulować do rozwoju. Pracownik dzięki rozmowie powinien zrozumieć, gdzie jest i dokąd zmierza w organizacji, jakie ma możliwości rozwoju, jakie są szanse na zdobycie nowych umiejętności czy rozwinięcie posiadanych kwalifikacji. Dzięki temu pracodawca czy dział HR są w stanie zaproponować konkretnemu pracownikowi programy doskonalące. Rozmowa jest punktem wyjścia do dalszego planowania.

Roczna ocena to nie jest egzamin ustny w czasie sesji na studiach. To nie przepytywanie „jak ci się pracuje” albo „dlaczego swoje zadania wykonujesz w taki sposób”. Z tego właśnie powodu powinniśmy mówić o rozmowie rocznej, a nie o ocenie. I nie należy tego traktować jako przymusu narzuconego wewnętrznymi procedurami. Wręcz odwrotnie – dobra, efektywna rozmowa to fundament w budowaniu zaangażowania pracowników i indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego, co powinno być w interesie całej organizacji.

Czy planowanie rozwoju pracownika w organizacji ma sens?

Wyobraźmy sobie sytuację, że w firmie X nie ma zaprojektowanego podejścia do rozwoju pracowników. Świat nie stoi miejscu, rynek się rozwija, a konkurencja nie śpi. Jak wdrażać zmiany, skoro zespół nie jest do tego przygotowany? Jak zdobywać nowe rynki, skoro nikt nie dbał o poszerzanie kompetencji pracowników? Jak poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, skoro nie wypracowano żadnej kultury organizacji? 

Oczywiście, można działać „tu i teraz”, zajmować się bieżącymi sprawami (zamówienia, zakupy, wypłaty). Jednak to działalność operacyjna, a nie rozwój. Warto przy tym podkreślić, że firma, która chce się rozwijać, nie musi mieć od razu kilkuosobowego działu HR. Nie w tym rzecz!

Bo czym jest rozwój? Rozwój to plan! To podejście strategiczne do samego przedsiębiorstwa i do pracowników, którzy je tworzą. To zaplanowany wybór konkretnych form rozwoju umiejętności, kompetencji, wiedzy swoich pracowników, to zarządzanie talentami, to motywowanie i zachęcanie zespołu do doskonalenia.

Jakie są najczęstsze metody rozwoju pracowników?

Istnieje wiele narzędzi rozwoju pracowników. Jednak wszelkie działania wymagają w pierwszej kolejności określenia potrzeb rozwojowych z perspektywy strategii, celów, obszaru odpowiedzialności, a także wszelkich innych zmian na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Plan rozwoju kariery powinien być zrozumiały dla pracownika i układać się w spójną całość, w kolejne etapy do realizacji. 

Wybór konkretnych metod należy zacząć od określenia potrzeby czy pożądanej zmiany, omówić stan i sytuację aktualną jako punkt wyjścia. Bez diagnozy i analizy nie da się zaplanować działań, które wykorzystają potencjał pracownika. Dopiero w drugim kroku należy rozważyć i przeanalizować wszystkie możliwości działań rozwojowych i wybrać te, które są najbardziej adekwatne dla celu i sytuacji.

Wskazanie właściwych metod wspierających rozwój i osiąganie celów rozwojowych w dużym stopniu zależy od specyfiki potrzeb i celów, ale również gotowości samego pracownika. 

Szkolenia, warsztaty, kursy

Uczestnictwo w zorganizowanych formach kształcenia jest podstawowym, ale bardzo skutecznym sposobem na rozwijanie kompetencji specjalistycznych, na pogłębianie wiedzy i wypracowanie konkretnych umiejętności. Warto przy tym pamiętać, że miarą skuteczności szkoleń jest zmiana na poziomie praktyki, czyli wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności do codziennej pracy.

Wachlarz szkoleń i kursów jest niezwykle szeroki. Które wybrać? Odpowiedź na to pytanie to zadania dla managera/przełożonego i do pracownika. Niezwykle ważne jest włączenie pracownika w proces diagnozy potrzeb i wyboru form kształcenia. Takie podejście ma zachęcać do działania. I odwrotnie – narzucanie „siłą” pewnych rozwiązań („bo wszyscy idą na to szkolenie”) może być demotywujące i  przynieść odwrotny skutek od zamierzonego.

E-learning i webinary

Korzystanie z różnorodnych platform edukacyjnych może być dobrym sposobem na uzupełnianie wiedzy. To efektywny i wygodny dla pracownika sposób uzyskiwania nowych informacji czy weryfikacji dotychczasowej wiedzy. Wygodny i komfortowy, bo w nienormowanym czasie i w tempie dostosowanym do gotowości pracownika. 

Przy tej formie edukacji niezwykle ważna jest postawa pracodawcy, który powinien zachęcać pracowników do aktywności, zamiast ganić tego typu inicjatywy. Jeśli na danym stanowisku pracy można wykorzystać wiedzę wyniesioną z webinaru i jest to zgodne z planem rozwoju, to tylko przyklasnąć! 

Zadania rozwojowe

Można powiedzieć, że skierowanie na szkolenie jest najprostszym rozwiązaniem i najbardziej powszechną metodą. Więcej wysiłku od przełożonego, czy od działu personalnego wymaga wykreowanie zadań rozwojowych. Powierza się je pracownikowi w ramach codziennej pracy, ale często zadania te wykraczają poza normalne, typowe obowiązki stanowiskowe. Ich realizacja służy wypracowaniu i udoskonaleniu konkretnych kompetencji oraz wspomaga osiągnięcie celów rozwojowych. Przykładem może być przygotowanie wystąpienia publicznego, co przekłada się na rozwój umiejętności komunikacyjnych pracownika.

Nie ma rozwoju firmy bez rozwoju pracowników. To warunek konieczny i lepiej mieć tego świadomość niż łudzić się, że „samo się” rozwinie. Nic z tych rzeczy! Indywidualny plan rozwoju dla pracownika, zgodny z jego potencjałem i potrzebami, który koreluje z wizją rozwoju firmy oraz potrzebami i celami organizacji to najlepszy sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. To prawdziwa inwestycja w rozwój.

 

Łukasz Marciniak

Programme Director

Wiedza
Hutchinson 26 marca 2024
Silver Tsunami – Pokolenie 50+ na rynku pracy

Kwestia zatrudnienia osób w wieku 50+ stanowi w naszym kraju wciąż istotny problem, pomimo zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat. Stereotypy dotyczące wieku, przeszkody technologiczne oraz oczekiwania finansowe są jedynie częścią barier, które utrudniają pokoleniu określanemu mianem „silversów” znalezienie zatrudnienia. Niemniej, pokolenie 50-latków pragnie pozostać aktywne zawodowo jak najdłużej. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i […]

Wiedza
Hutchinson 28 stycznia 2024
Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Każdy kolejny rok przynosi zamiany. Jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie brał pod uwagę, że praca online stanie się tak powszechna. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja tak szybko wpłynie na przedsiębiorstwa. Na co więc współczesny lider powinien szczególnie zwrócić uwagę? Wybraliśmy 5 trendów w zarządzaniu, które naszym zdaniem będą […]

Wiedza
Hutchinson 28 grudnia 2023
Toksyczny szef w miejscu pracy

Dobry szef potrafi być jak dobry nauczyciel — jest inspirujący, wspierający i motywujący do osiągania najlepszych wyników. Niestety, nie zawsze mamy tę przyjemność pracować pod kierownictwem takiego przełożonego. Zły szef może zatruć środowisko pracy, wpływając negatywnie na codzienną pracę i samopoczucie zespołu. Taka osoba zwykle rządzi przez strach, manipulację i brak szacunku wobec pracowników. Atmosfera […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Wiedza
Hutchinson 26 marca 2024
Silver Tsunami – Pokolenie 50+ na rynku pracy

Kwestia zatrudnienia osób w wieku 50+ stanowi w naszym kraju wciąż istotny problem, pomimo zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat. Stereotypy dotyczące wieku, przeszkody technologiczne oraz oczekiwania finansowe są jedynie częścią barier, które utrudniają pokoleniu określanemu mianem „silversów” znalezienie zatrudnienia. Niemniej, pokolenie 50-latków pragnie pozostać aktywne zawodowo jak najdłużej. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i […]

Wiedza
Hutchinson 28 stycznia 2024
Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Każdy kolejny rok przynosi zamiany. Jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie brał pod uwagę, że praca online stanie się tak powszechna. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja tak szybko wpłynie na przedsiębiorstwa. Na co więc współczesny lider powinien szczególnie zwrócić uwagę? Wybraliśmy 5 trendów w zarządzaniu, które naszym zdaniem będą […]

Wiedza
Hutchinson 28 grudnia 2023
Toksyczny szef w miejscu pracy

Dobry szef potrafi być jak dobry nauczyciel — jest inspirujący, wspierający i motywujący do osiągania najlepszych wyników. Niestety, nie zawsze mamy tę przyjemność pracować pod kierownictwem takiego przełożonego. Zły szef może zatruć środowisko pracy, wpływając negatywnie na codzienną pracę i samopoczucie zespołu. Taka osoba zwykle rządzi przez strach, manipulację i brak szacunku wobec pracowników. Atmosfera […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Szkolenia
Hutchinson 21 września 2023
Szkolenia dla lidera organizacji – nowoczesne przywództwo

Dobry lider wie, że podnoszenie kompetencji – własnych i zespołu – to klucz do sukcesu. Dobry lider wie również, jak spośród całej masy szkoleń, wybrać te wartościowe. Dopasowane szkolenia dla liderów podnoszą nie tylko jego wiedzę i umiejętności, ale budują całą organizację. Co powoduje, że jedna firma rośnie, a inna pogłębia się w kryzysie? Jak […]

Szkolenia
Hutchinson 16 sierpnia 2023
Czy przywództwa można się nauczyć?

Czy przywództwo to wrodzony dar, czy umiejętność, którą można opanować? To pytanie nurtuje wielu z nas. Czasem patrzymy na inspirujących liderów i zastanawiamy się, czy ich zdolności przywódcze są wynikiem genów, czy ciężkiej pracy. Dobra wiadomość brzmi: przywództwo można się nauczyć – choć są też tacy, którzy twierdzą, że z tym trzeba się urodzić. Jednak […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Syndrom poniedziałku, czyli jak zwalczyć niedzielną chandrę

Czym jest syndrom poniedziałku? To uczucie, które wszyscy znamy zbyt dobrze. To ten moment, kiedy weekend dobiega końca i wiesz, że już za kilkanaście godzin musisz wrócić do pracy. Brr… Syndrom poniedziałku (albo syndorm niedzieli) to temat znany wielu osobom, a zwłaszcza tym, którzy od wielu lat wykonują tę samą pracę, wykonują te same obowiązki, […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Czy wiesz, co to Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Do uczenia się języków obcych chyba nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. W tym kontekście Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR albo ESOKJ) odgrywa kluczową rolę w ocenie i opisie poziomów umiejętności językowych, szczególnie w odniesieniu do języka angielskiego — jednego z najpowszechniej używanych języków na świecie, takiego nowożytnego lingua franca. Poziomy CEFR to jedno, […]

Języki
Hutchinson 30 maja 2023
Czy szkolenie językowe online są efektywne?

Gdy firma chce podbijać globalne rynki, musi zatrudniać pracowników, którzy swobodnie komunikują się w różnych językach obcych. Jak zorganizować firmowe kursy językowe, by wciąż doskonalić te kompetencje? Czy szkolenia online są lepsze od tych stacjonarnych?  E-learning nie pojawił się wraz z pandemią i lockdownami. Różnego rodzaju kursy internetowe istniały już wcześniej, ale fakt – COVID-19 […]

Języki
Hutchinson 14 kwietnia 2022
Na czym polega audyt językowy

W dzisiejszej dobie znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna, by być w pełni fachowym pracownikiem i aktywnie brać udział w życiu firmy. Kompetencje językowe to klucz do sukcesu Twojej organizacji.  Współczesny świat staje się coraz mniejszy. Dzięki coraz szybszym środkom transportu oraz nowoczesnym technologiom przybliżamy się do siebie, bez […]

Języki
Hutchinson 14 marca 2022
Jak uczyć się języków?

Zaczynasz naukę języka obcego po raz kolejny? Masz nadzieję, że to podejście będzie ostatnim? Nie mówisz w języku obcym, choć pracowałaś/eś z kilkoma lektorami i przerobiłaś/eś kilka podręczników? To najczęstsze bolączki, z którymi borykają się Polacy uczący się nowych języków. O ile w przedszkolu uczymy się poprzez zabawę, wierszyki i piosenki, to kiedy przechodzimy do […]