O MNIE

Jako trenerka umiejętności miękkich, coach holistyczny, praktyk biznesu i wsparcie dla studentów uczelni wyższych już od ponad 8 lat dzieli się wiedzą, pomaga budować postawy i nabywać kompetencji uczestnikom szkoleń, wykładów, prelekcji, webinariów, czy sesji indywidualnych. Szkoli w zakresie:

  • wzmacniania poczucia własnej wartości jako kluczowego elementu dla zdrowia psychicznego (Warsztaty dla Studentów Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także uczniów szkół podstawowych i średnich),
  • zarządzania emocjami i energią własną w niezależnych projektach dla „Domu Życia” w Nekielce, Body Balance w Poznaniu (projekt realizowany wg autorskiej formuły „Zaopiekuj się Sobą”, na podstawie jej książki o tym samym tytule z 2019r. dostępnej na www.ewelinajasik.pl),
  • profilaktyki wypalenia zawodowego (w formie webinariów oraz szkoleń dla średnich i dużych firm),
  • profilaktyki depresji, przeciwdziałania przemocy i edukacji w zakresie radzenia sobie z traumą,
  • corporate well-being, radzenia sobie ze stresem, komunikacji w zespole.

Ponadto jako coach, nierzadko działa także jako HR Business Partner w tematach organizational design, change managment, mobbing, partnerskie przywództwo, zarządzanie projektami, motywowanie przez poznanie indywidualnych motywatorów i poczucia sensu i intencji
pracownika.

W pracy korzysta także z nietuzinkowej, jakże skutecznej metody zawierającej elementy modelowania symbolicznego, jakim jest Clean Coaching.

Ewelina Jasik