O MNIE

Konsultant i manager z kilkunastoletnim stażem na stanowisku Interim HR Director. Wielokrotnie projektowała i wdrażała procesy wartościowania stanowisk pracy, budowania ścieżek karier, systemów motywacyjnych opartych o KPI, a także strategię internal & external branding w różnych organizacjach. Posiada 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i kilkanaście lat pracy jako coach i mentor, dzięki czemu wie, jak diagnozować i rozwijać potencjał ludzi. W swojej pracy dąży do budowania autentycznych relacji z sobą samym i z drugim człowiekiem oraz do skutecznego realizowania celów zawodowych.

Doktorat napisała w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW w Warszawie. Posiada także dyplom Menadżera Zasobów Ludzkich (ARG, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich, Warszawa-Poznań) oraz certyfikat coacha ICC. Jest również akredytowanym konsultantem Extended Disc. Ukończyła program licencyjny w zakresie psychobiologii, uzyskując dyplomu dający uprawnienia do prowadzenia terapii w nurcie psychobiologii.

Posiada 23–letnie doświadczenie w pracy konsultanta, menedżera, trenera, wykładowcy akademickiego. Od 2010 do 2019 pracowała jako Interim HR Director w takich firmach jak: Dot2Dot S.A., Interak, Edelmann Poland, Sol-Millennium Europe, Betomax Poland. Pełniła funkcję Doradcy Strategicznego Zarządu w projekcie strategicznym Rozwój Kapitału Ludzkiego w WSB Toruń/Bydgoszcz/Łódź. Była także dyrektorem merytorycznym studiów MBA na WSB.

Magdalena Gieras