Czy szkolenie językowe online są efektywne?

2023-05-30 superadmin

Gdy firma chce podbijać globalne rynki, musi zatrudniać pracowników, którzy swobodnie komunikują się w różnych językach obcych. Jak zorganizować firmowe kursy językowe, by wciąż doskonalić te kompetencje? Czy szkolenia online są lepsze od tych stacjonarnych? 

E-learning nie pojawił się wraz z pandemią i lockdownami. Różnego rodzaju kursy internetowe istniały już wcześniej, ale fakt – COVID-19 przyspieszył przejście branży szkoleniowej do świata cyfrowego. Firmy szkoleniowe zainwestowały w swój rozwój i dostosowały się do rzeczywistości. Powstały pokoje nagrań, dokupiono kamery i mikrofony, poprawiono przepustowość łączy internetowych. Wszystko po to, by bezpiecznie „przesiąść się” na szkolenia online. 

Z drugiej strony, klienci zaczęli poszukiwać możliwości kształcenia przez internet. W czasie pandemii był to wymóg, teraz to po prostu wygoda. 

Czy da się połączyć oczekiwania klientów i możliwości firm szkoleniowych i trenerów? Czy szkolenia przez internet już na stałe będą częścią procesu kształcenia? I najważniejsze – czy taka forma nauki jest efektywna? 

Liczy się jakość szkolenia językowego

Świadomy pracodawca diagnozuje i wie, co wpływa na rozwój pracownika, wie również, jakich narzędzi użyć. Jednym z nich są szkolenia. Każdy pracodawca, który organizuje firmowe kursy i szkolenia liczy na jedno – że przyniosą one zamierzony efekt. Skupmy się więc na szkoleniach językowych, bo przecież kompetencje językowe są niezbędne, jeśli chce się rozwijać firmę na międzynarodowym rynku.

Przedsiębiorstwo, które zleca przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z języków obcych (najlepiej poprzedzonych audytem językowym), liczy na to, że po zakończeniu cyklu wzrosną umiejętności językowe pracowników. Innymi słowy – Pan Kowalski z działu handlowego będzie mógł polecieć do Brukseli na targi i swobodnie przedstawić tam ofertę firmy, a Pani Nowak z działu rozwoju będzie mogła wziąć udział w wideokonferencji z importerami z Azji i zaprezentuje im zasady współpracy. 

Szkolenia językowe budują potencjał firmy, bo przecież firma to ludzie, to zespół. Udział w szkoleniu pozwala pracownikom nie tylko podnieść umiejętności, ale także niejako „wiąże” go z firmą. To komunikat w stylu: „widzisz, firma cię ceni, firma w ciebie inwestuje”. A jeśli dodamy jeszcze do tego elastyczną formę szkoleń zdalnych, mamy przepis na sukces.

Wygoda

Popularność szkoleń online w dużym stopniu wynika z ich elastyczności. Uczestnik (pracownik) może brać udział w szkoleniu bez wychodzenia z domu. Nie oszukujmy się – to po prostu wygodne. To bezdyskusyjna przewaga nad tradycyjnymi szkoleniami stacjonarnymi.

Oczywiście część osób może powiedzieć, że szkolenie ma być skuteczne, a nie wygodne, że „skoszarowanie” w salach szkoleniowych poprawia dyscyplinę i wpływa na zaangażowanie. 

Ale przecież to wszystko – skuteczność, zaangażowanie – można osiągnąć także na szkoleniach online. Trzeba je tylko (i aż) odpowiednio zorganizować i poprowadzić. A do tego potrzebna jest firma szkoleniowa z doświadczeniem.

Jak zorganizować szkolenia online

Wróćmy do naszych firmowych kursów językowych i rozważmy dwie drogi (obie „zdalne”). W pierwszej szkolenie to ni mniej, ni więcej, jak połączenie się via internet i wysłuchanie wykładu trenera, który opowiada o gramatyce języka angielskiego albo o idiomach w języku niemieckim. A teraz wersja numer dwa. Też mamy połączenie via internet, mamy też trenera po drugiej stronie, ale oprócz tego kursanci mają interaktywną platformę, cyfrowe materiały szkoleniowe, prezentacje, filmy video i szereg innych narzędzi, które niejako „wymuszają” interakcję na linii uczestnik-trener. Widzisz różnicę? Domyślasz się, że efektywność szkoleń będzie inna?

Wiedza przekazywana na sali wykładowej i na szkoleniu online jest co do zasady taka sama, kluczem jest forma przekazu, bo to właśnie forma wpływa na przyswajanie wiedzy. Języków obcych można nauczyć się, chodząc co wtorek i czwartek na godzinę 18:30 do szkoły językowej. Równie skuteczne są językowe szkolenia online, w których uczestnicy biorą udział np. siedząc w wygodnym fotelu. Kursów i szkoleń online nie można się bać, ani ich demonizować. Trzeba tylko zwrócić uwagę, by prowadziła je firma szkoleniowa, która ma doświadczenie w takich formatach.

Firmie Hutchinson Institute zaufało już wiele przedsiębiorstw, dla których prowadzimy firmowe szkolenia językowe online, poprzedzone audytem językowym pracowników. Możesz do nich dołączyć – NAPISZ DO NAS, a powiem ci, jak możemy pomóc twojej firmie.

Blog hutchinson institute