Na czym polega audyt językowy

Hutchinson 14 kwietnia 2022
Wszystkie
Na czym polega audyt językowy

W dzisiejszej dobie znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna, by być w pełni fachowym pracownikiem i aktywnie brać udział w życiu firmy.

Kompetencje językowe to klucz do sukcesu Twojej organizacji. 

Współczesny świat staje się coraz mniejszy. Dzięki coraz szybszym środkom transportu oraz nowoczesnym technologiom przybliżamy się do siebie, bez względu na to, w jakim zakątku świata przebywamy. Podróżujemy po świecie, nie tylko w celach turystycznych, ale, coraz częściej, także służbowych. Pracownicy dużych firm są delegowani do pracy w oddziałach zlokalizowanych poza granicami kraju, a obywatele innych państw zasilają szeregi kadrowe polskich placówek. W związku z tym menadżerowie i kierownicy muszą mierzyć się z niełatwym zadaniem budowania międzynarodowego zespołu pracowników.

Z drugiej strony coraz częściej też zdarza się, że dobrze rozwijająca się firma utrzymuje relacje biznesowe z zagranicznymi kontrahentami. W takich przypadkach istnieje potrzeba, by komunikować się między sobą we wspólnym języku, który nie zawsze jest naszym rodzimym.  Na efektywność pracy danej korporacji wpływa jednak nie tylko fakt, że mamy w swojej załodze osoby komunikujące się w jakimś języku na bliżej nieokreślonym poziomie.

Czy znasz kompetencje językowe pracowników?

Dobry menadżer powinien doskonale znać zasoby wiedzy i możliwości członków swojego zespołu, wiedzieć, gdzie leżą ich mocne strony, a gdzie są ewentualne słabsze ogniwa. Dzięki temu będzie wiedział, jak zarządzać personelem i w jaki sposób delegować pracę, by była ona jak najbardziej produktywna. Sukces naszego biznesu zależy więc także, a może przede wszystkim od tego, w jaki sposób zarządzamy zasobami ludzkimi.

Dla świadomych tego zjawiska klientów Hutchinson Institute posiada w swojej ofercie usługę audytu językowego. Jest to nowoczesne narzędzie służące do sprawdzania i zdefiniowania poziomu kompetencji językowych u danej osoby. Wykonywany przez naszych wykwalifikowanych lektorów pozwala na szybką, miarodajną, a przede wszystkim obiektywną ocenę umiejętności uczestnika w zakresie posiadanej czynnej i biernej wiedzy językowej.

Zalety audytu językowego w firmie

Audyt sprawdza się przede wszystkim w czterech sytuacjach zawodowych:

  • podczas rekrutacji — jako narzędzie weryfikujące deklarowany przez kandydata poziom kompetencji językowych. Pozwala na potwierdzenie wiedzy uczestnika, ułatwia pracodawcy podjęcie decyzji czy dana osoba spełnia warunki rekrutacyjne na proponowane stanowisko.
  • przed rozpoczęciem szkolenia — by określić zakres kompetencji językowych uczestnika. Jest to tak zwany audyt poziomujący, czyli diagnoza językowa, która pozwala zweryfikować poziom wyjściowy uczestnika, a także zidentyfikować jego potrzeby szkoleniowe. Dzięki temu na późniejszym etapie znacznie łatwiej i skuteczniej można przygotować „szyty na miarę” program nauczania, który sprosta oczekiwaniom klienta.
  • przed i po szkoleniu — by w łatwy sposób ocenić postępy poczynione przez uczestników, z których każdy wykonuje ten sam test przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia. Pozwala to na wiarygodną analizę przyrostu wiedzy, a także wyznaczenie nowych celów szkoleniowych.
  • w toku pracy — jako doraźna weryfikacja poziomu znajomości języka obcego u pracownika w celu zaplanowania jego rozwoju w firmie, odpowiedniego motywowania czy wykorzystania jego predyspozycji językowych w sposób najbardziej efektywny.

Na czym polega audyt językowy?

Audyt składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna to test składający się z zamkniętej części leksykalnej i gramatycznej, a także otwartej obejmującej krótką wypowiedź pisemną na dany temat. Część ustna to rozmowa z audytorem trwająca około 15-20 minut.  Tematy, które są poruszane najczęściej, mogą dotyczyć życia codziennego i zainteresowań, ale także pracy zawodowej, np. obowiązków, zadań, projektów, w które jest zaangażowana osoba audytowana. Pytania mają na celu sprawdzenie płynności wypowiedzi uczestnika, zasobu słownictwa ogólnego, biznesowego czy specjalistycznego, a także poprawności gramatycznej wypowiedzi. Zakres poruszanych zagadnień dostosowany jest do potrzeb klienta, a nacisk jest położony na tematy, które są najbardziej, z punktu widzenia zleceniodawcy, istotne.

Audyt może być przeprowadzony w siedzibie firmy klienta lub zdalnie. Podczas audytu przeprowadzanego u klienta uczestnicy najpierw wypełniają test, a następnie biorą udział w ustnej diagnozie kompetencji językowych. Dzięki temu cała procedura może być przeprowadzona jednocześnie dla wielu kandydatów. Audyt zdalny, dzięki działaniu „na odległość”, pozwala na dużą elastyczność i dogodne dopasowanie terminu do możliwości dyspozycyjnych uczestnika, co jest bardzo wygodne, gdy w audycie mają brać udział osoby, które np. pracują według zmiennego grafiku. W takim przypadku test wykonywany jest online, a rozmowa odbywa się przez telefon.

Bez wątpienia, rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzony audyt językowy jest skarbnicą informacji na temat poziomu wiedzy językowej uczestnika, jego umiejętności i potrzeb. Wynik audytu, jeśli został sporządzony skrupulatnie, uwzględni mocne strony danej osoby, a także ewentualne obszary wymagające dopracowania. Jest to pożyteczne zarówno dla pracownika, który dzięki temu będzie monitorował swoje postępy w nauce, jak i pracodawcy, który będzie miał pewność, że zna kompetencje swojej kadry.

Raport końcowy wykaże szczegółowo, jakie ewentualne błędy popełnia uczestnik, w jakich sytuacjach ma problem z wypowiedzią ustną, jaka tematyka jest dla niego wyzwaniem w wypowiedziach pisemnych. Określi też poziom komunikatywności osoby audytowanej, jego atuty, obszary, w których się wyróżnia. Umożliwi to pracodawcy takie planowanie ruchów kadrowych, by optymalnie wykorzystać możliwości zasobów ludzkich, a tym samym zwiększyć wydajność i efektywność pracy firmy. Dodatkowo pozwoli stworzyć ciekawe programy motywacyjne, dzięki czemu dana firma będzie miejscem, w którym chce się pracować.

 

Katarzyna Leszczyńska, Academic Coordinator, Hutchinson Institute
Marta Skotarek, Language Training Manager, Hutchinson Institute

Wiedza
Hutchinson 28 stycznia 2024
Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Każdy kolejny rok przynosi zamiany. Jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie brał pod uwagę, że praca online stanie się tak powszechna. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja tak szybko wpłynie na przedsiębiorstwa. Na co więc współczesny lider powinien szczególnie zwrócić uwagę? Wybraliśmy 5 trendów w zarządzaniu, które naszym zdaniem będą […]

Wiedza
Hutchinson 28 grudnia 2023
Toksyczny szef w miejscu pracy

Dobry szef potrafi być jak dobry nauczyciel — jest inspirujący, wspierający i motywujący do osiągania najlepszych wyników. Niestety, nie zawsze mamy tę przyjemność pracować pod kierownictwem takiego przełożonego. Zły szef może zatruć środowisko pracy, wpływając negatywnie na codzienną pracę i samopoczucie zespołu. Taka osoba zwykle rządzi przez strach, manipulację i brak szacunku wobec pracowników. Atmosfera […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Hutchinson 16 listopada 2023
Biuro w domu – czy to zdrowe rozwiązanie

Narastająca tendencja do pracy zdalnej podkreśliła znaczenie dobrze zaprojektowanego biura w miejscu zamieszkania. Biuro domowe, które jest starannie zaplanowane, nie tylko zwiększa produktywność, ale odgrywa także ważną rolę w osobistym dobrostanie. Ale komfort pracy to nie tylko meble biurowe i kącik do pracy, który można wydzielić w sypialni. Liczy się też styl pracy w domu. […]

Wiedza
Hutchinson 28 stycznia 2024
Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Każdy kolejny rok przynosi zamiany. Jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie brał pod uwagę, że praca online stanie się tak powszechna. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja tak szybko wpłynie na przedsiębiorstwa. Na co więc współczesny lider powinien szczególnie zwrócić uwagę? Wybraliśmy 5 trendów w zarządzaniu, które naszym zdaniem będą […]

Wiedza
Hutchinson 28 grudnia 2023
Toksyczny szef w miejscu pracy

Dobry szef potrafi być jak dobry nauczyciel — jest inspirujący, wspierający i motywujący do osiągania najlepszych wyników. Niestety, nie zawsze mamy tę przyjemność pracować pod kierownictwem takiego przełożonego. Zły szef może zatruć środowisko pracy, wpływając negatywnie na codzienną pracę i samopoczucie zespołu. Taka osoba zwykle rządzi przez strach, manipulację i brak szacunku wobec pracowników. Atmosfera […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Wiedza
Hutchinson 26 października 2023
Pora na work-life fluidity

Tytuł mówi sam za siebie – nadeszła era work – life fluidity. Zmierzch znanej nam do tej pory równowagi nazywanej potocznie work-life balance jest faktem. Przesuwamy się ku płynności, gdzie zasady sztywnych grafików pracy i ścisłych podziałów między sferą zawodową i prywatną odchodzą w niepamięć. Jesteśmy świadkami jednej z największych zmian mentalnych w podejściu do […]

Szkolenia
Hutchinson 21 września 2023
Szkolenia dla lidera organizacji – nowoczesne przywództwo

Dobry lider wie, że podnoszenie kompetencji – własnych i zespołu – to klucz do sukcesu. Dobry lider wie również, jak spośród całej masy szkoleń, wybrać te wartościowe. Dopasowane szkolenia dla liderów podnoszą nie tylko jego wiedzę i umiejętności, ale budują całą organizację. Co powoduje, że jedna firma rośnie, a inna pogłębia się w kryzysie? Jak […]

Szkolenia
Hutchinson 16 sierpnia 2023
Czy przywództwa można się nauczyć?

Czy przywództwo to wrodzony dar, czy umiejętność, którą można opanować? To pytanie nurtuje wielu z nas. Czasem patrzymy na inspirujących liderów i zastanawiamy się, czy ich zdolności przywódcze są wynikiem genów, czy ciężkiej pracy. Dobra wiadomość brzmi: przywództwo można się nauczyć – choć są też tacy, którzy twierdzą, że z tym trzeba się urodzić. Jednak […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Syndrom poniedziałku, czyli jak zwalczyć niedzielną chandrę

Czym jest syndrom poniedziałku? To uczucie, które wszyscy znamy zbyt dobrze. To ten moment, kiedy weekend dobiega końca i wiesz, że już za kilkanaście godzin musisz wrócić do pracy. Brr… Syndrom poniedziałku (albo syndorm niedzieli) to temat znany wielu osobom, a zwłaszcza tym, którzy od wielu lat wykonują tę samą pracę, wykonują te same obowiązki, […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Czy wiesz, co to Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Do uczenia się języków obcych chyba nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. W tym kontekście Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR albo ESOKJ) odgrywa kluczową rolę w ocenie i opisie poziomów umiejętności językowych, szczególnie w odniesieniu do języka angielskiego — jednego z najpowszechniej używanych języków na świecie, takiego nowożytnego lingua franca. Poziomy CEFR to jedno, […]

Języki
Hutchinson 30 maja 2023
Czy szkolenie językowe online są efektywne?

Gdy firma chce podbijać globalne rynki, musi zatrudniać pracowników, którzy swobodnie komunikują się w różnych językach obcych. Jak zorganizować firmowe kursy językowe, by wciąż doskonalić te kompetencje? Czy szkolenia online są lepsze od tych stacjonarnych?  E-learning nie pojawił się wraz z pandemią i lockdownami. Różnego rodzaju kursy internetowe istniały już wcześniej, ale fakt – COVID-19 […]

Języki
Hutchinson 14 marca 2022
Jak uczyć się języków?

Zaczynasz naukę języka obcego po raz kolejny? Masz nadzieję, że to podejście będzie ostatnim? Nie mówisz w języku obcym, choć pracowałaś/eś z kilkoma lektorami i przerobiłaś/eś kilka podręczników? To najczęstsze bolączki, z którymi borykają się Polacy uczący się nowych języków. O ile w przedszkolu uczymy się poprzez zabawę, wierszyki i piosenki, to kiedy przechodzimy do […]