Toksyczny szef w miejscu pracy

Hutchinson 28 grudnia 2023
Wszystkie
Toksyczny szef w miejscu pracy

Dobry szef potrafi być jak dobry nauczyciel — jest inspirujący, wspierający i motywujący do osiągania najlepszych wyników. Niestety, nie zawsze mamy tę przyjemność pracować pod kierownictwem takiego przełożonego. Zły szef może zatruć środowisko pracy, wpływając negatywnie na codzienną pracę i samopoczucie zespołu. Taka osoba zwykle rządzi przez strach, manipulację i brak szacunku wobec pracowników. Atmosfera w pracy robi się wówczas gęsta, a toksyczne miejsce pracy raczej nie napawa nadziejami na skuteczne działanie.

Wszystko to, co wywiera wpływ na pracę, wpływa na zadowolenie pracowników, ich produktywność i ogólny stan organizacji. Dziesiątki czynników decydują nie tylko o tym, jak czujemy się w pracy, ale czy jesteśmy w niej efektywni. Jednym z takich elementów jest zachowanie szefa i jego styl pracy, który może sięgać od szkodliwych praktyk typowych dla toksycznego szefa, do inspirujących metod nowoczesnych menedżerów.

Menedżer, który jest toksycznym szefem, przez swoje złe zarządzanie prowadzi do obniżenia morale pracowników, wzrostu poziomu stresu i wypalenia zawodowego zespołu. Efekty pracy pod takim kierownictwem są z reguły znacznie gorsze, niż gdyby pracownicy mieli wsparcie i pozytywną atmosferę w miejscu zatrudnienia. W dłuższej perspektywie prowadzi to do niekontrolowanej fluktuacji kadry, utraty talentów i obniżenia efektywności całego zespołu. Dlatego tak ważne jest, aby bezpośredni przełożeni potrafili komunikować się z pracownikami i stawiali na pozytywny styl przywództwa.

Toksyczni szefowie i ich wpływ na miejsce pracy

Toksyczny szef jest zazwyczaj charakteryzowany przez zachowania, które są szkodliwe, nieetyczne lub szkodzą dobrostanowi pracowników. Takie zachowania mogą obejmować:

  • nadmierne krytykowanie,
  • brak empatii,
  • żądanie ślepego posłuszeństwa,
  • podważanie kompetencji,
  • mikrozarządzanie (nadmierna kontrola i ciągła obserwacja),
  • zastraszanie
  • wprowadzanie w poczucie winy
  • faworyzowanie
  • tworzenie wrogo nastawionego lub nadmiernie stresującego środowiska pracy

Takie środowisko może prowadzić do licznych negatywnych skutków dla pracowników, w tym zwiększonego stresu, problemów zdrowotnych (np. zwiększone ryzyko zawału serca), zmniejszenia satysfakcji z pracy czy niższej produktywności. Trudno bowiem przypuszczać, by nękanie przez swojego przełożonego i wrogie warunki pracy było czymś mobilizującym. Pracownicy pod władzą toksycznych szefów często doświadczają poczucia przerażenia z myślą o pracy, co prowadzi do rezygnacji z pracy i wysokiej rotacji w zespole. Ludzie nie odchodzą z pracy, gdy jest im dobrze, prawda?

Toksyczni przełożeni mają tendencję do tworzenia kultury strachu i nieufności, a toksyczna atmosfera w pracy dusi kreatywność i innowacyjność. Pracownicy są mniej skłonni do ryzyka lub wyrażania swoich opinii czy pomysłów ze strachu przed reperkusjami. Skutki pracy pod toksycznym szefem są dalekosiężne, wpływają nie tylko na poszczególnych pracowników, ale także na ogólną wydajność i reputację organizacji. Złe zarządzanie nigdy nie prowadzi do długofalowego rozwoju.

Jak sobie radzić z toksycznym przełożonym

Toksyczna relacja z szefem wymaga odporności, strategii działania i dbałości o własne samopoczucie i zdrowie. Przede wszystkim ważne jest dokumentowanie konkretnych incydentów, ponieważ może to stanowić podstawę do skarg czy być nawet dowodem w sądzie. Gdy dojdzie do konfrontacji, liczyć się będą twarde dowody, a nie słowo przeciwko słowu.

Równie istotne jest ustalenie jasnych granic dotyczących akceptowalnego zachowania i komunikacji. Może to wiązać się z asertywnym prezentowaniem swoich potrzeb i swojego zdania. Ustal granice i nie dopuszczaj do ich przekroczenia. Oczywiście, część pracowników nic nie powie z obawy, że może stracić pracę i przyjmie postawę obserwatora. Pamiętaj jednak, że etat nie jest całym twoim życiem, a ważniejsze jest twoje zdrowie. 

Gdy masz do czynienia z toksycznym szefem, staraj się znaleźć wsparcie w miejscu pracy np. wśród współpracowników. W niektórych przypadkach należy zaangażować dział zasobów ludzkich, szczególnie gdy zachowanie przekracza granice nękania lub zastraszania i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

I najważniejsze – przez cały ten czas TY zachowaj profesjonalizm. Unikaj angażowania się w toksyczne zachowania w odpowiedzi na działanie szefa. Zamiast tego skup się na swoich obowiązkach zawodowych i staraj się wykonywać powierzone ci zadania najlepiej, jak potrafisz. Niech efekty twojej pracy mówią za ciebie. Nawet jeśli postanowisz odejść z pracy, zabierzesz ze sobą bagaż wiedzy i doświadczeń.

Priorytetem jest również dbałość o siebie poza firmą. Angażuj się w działania, które redukują stres i zwiększają dobre samopoczucie – może to być na przykład yoga lub trening uważności, ukochane hobby czy po prostu spędzanie czasu z bliskimi. Nie dopuść do tego, by zła atmosfera przeniosła się na twoje życie prywatne.

Na koniec, rozważ swoje długoterminowe cele zawodowe. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest odejście, czy to poprzez transfer wewnątrz organizacji, czy szukanie nowego zatrudnienia, aby uciec od negatywnego środowiska pracy. Musisz chronić swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Nowoczesny Top Manager

W przeciwieństwie do tych „czarnych charakterów” nowoczesny top manager uosabia styl zarządzania, który jest inkluzywny, empatyczny i wspierający. Tacy przełożeni rozumieją, że ich rola to nie tylko nadzór nad pracą, ale także współtworzenie zdrowego i produktywnego środowiska pracy. Priorytetem dla nich jest otwarta komunikacja i tworzenie kultury wzajemnego szacunku i współpracy. To pozytywne przywództwo.

Nowocześni managerowie charakteryzują się inteligencją emocjonalną, która pozwala im zrozumieć i zarządzać własnymi emocjami, jednocześnie wsłuchując się w głosy członków zespołu. Są elastyczni, gotowi słuchać nowych pomysłów i uznają wartość różnorodności myśli i doświadczeń. Takie podejście zwiększa satysfakcję pracowników, a także napędza innowacyjność i produktywność. Pracownicy pod takim kierownictwem czują się docenieni, szanowani i zmotywowani, co prowadzi do niższej rotacji i wyższej satysfakcji z pracy.

Współczesny manager skupia się na nie tylko na słupkach i wskaźnikach produktów, ale także na wzroście i rozwoju swoich pracowników. Tacy przełożeni są mentorami dla swoich członków zespołu. Nie tylko pomaga to w osobistym i zawodowym rozwoju pracowników, ale także zapewnia napływ wykwalifikowanych i zmotywowanych przyszłych liderów dla organizacji.

Jaki jest twój szef

Kontrast między toksycznymi szefami a nowoczesnymi managerami jest wyraźny i na tym przykładzie doskonale widać ewoluujące rozumienie efektywnego przywództwa w miejscu pracy. Gdy toksyczni szefowie opierają się na strachu i autorytecie, nowocześni managerowie budują zaufanie i szacunek. Pierwsi tworzą negatywne środowisko pracy z wysokim stresem i niskim morale i równie niską produktywnością, podczas gdy drudzy tworzą pozytywną atmosferę sprzyjającą wzrostowi i innowacjom. Który styl jest lepszy? Który bardziej adekwatny do dzisiejszych czasów? Chyba nietrudno to wskazać.

Nie ma wyjścia – organizacje muszą poznać znaczenie stylu zarządzania w kształtowaniu ich kultury pracy, muszą dojrzeć i zrozumieć, że toksyczni ludzie to przepis na porażkę. Choć „twarde dowodzenie” może w pewnych przypadkach przynieść dobry skutek (pilna realizacja jednego zadania), to w dłuższej perspektywie to droga donikąd. Nadzieją jest zmiana podejścia i inwestowanie w programy rozwoju managerów i pracowników, promowanie kultury ciągłego doskonalenia, usprawniania komunikacji, budowania relacji itd.

Styl pracy liderów odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu środowiska pracy i ogólnego sukcesu biznesowego. Przejście od tradycyjnego, autorytatywnego toksycznego szefa do empatycznego, wspierającego nowoczesnego managera to nie tylko zmiana stylu przywództwa, ale ewolucja kulturowa w miejscu pracy. To nieunikniona zmiana i wymóg czasów, w których żyjemy i pracujemy.

Wiedza
Hutchinson 28 stycznia 2024
Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Każdy kolejny rok przynosi zamiany. Jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie brał pod uwagę, że praca online stanie się tak powszechna. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja tak szybko wpłynie na przedsiębiorstwa. Na co więc współczesny lider powinien szczególnie zwrócić uwagę? Wybraliśmy 5 trendów w zarządzaniu, które naszym zdaniem będą […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Hutchinson 16 listopada 2023
Biuro w domu – czy to zdrowe rozwiązanie

Narastająca tendencja do pracy zdalnej podkreśliła znaczenie dobrze zaprojektowanego biura w miejscu zamieszkania. Biuro domowe, które jest starannie zaplanowane, nie tylko zwiększa produktywność, ale odgrywa także ważną rolę w osobistym dobrostanie. Ale komfort pracy to nie tylko meble biurowe i kącik do pracy, który można wydzielić w sypialni. Liczy się też styl pracy w domu. […]

Wiedza
Hutchinson 26 października 2023
Pora na work-life fluidity

Tytuł mówi sam za siebie – nadeszła era work – life fluidity. Zmierzch znanej nam do tej pory równowagi nazywanej potocznie work-life balance jest faktem. Przesuwamy się ku płynności, gdzie zasady sztywnych grafików pracy i ścisłych podziałów między sferą zawodową i prywatną odchodzą w niepamięć. Jesteśmy świadkami jednej z największych zmian mentalnych w podejściu do […]

Wiedza
Hutchinson 28 stycznia 2024
Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Każdy kolejny rok przynosi zamiany. Jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie brał pod uwagę, że praca online stanie się tak powszechna. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja tak szybko wpłynie na przedsiębiorstwa. Na co więc współczesny lider powinien szczególnie zwrócić uwagę? Wybraliśmy 5 trendów w zarządzaniu, które naszym zdaniem będą […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Wiedza
Hutchinson 26 października 2023
Pora na work-life fluidity

Tytuł mówi sam za siebie – nadeszła era work – life fluidity. Zmierzch znanej nam do tej pory równowagi nazywanej potocznie work-life balance jest faktem. Przesuwamy się ku płynności, gdzie zasady sztywnych grafików pracy i ścisłych podziałów między sferą zawodową i prywatną odchodzą w niepamięć. Jesteśmy świadkami jednej z największych zmian mentalnych w podejściu do […]

Wiedza
Hutchinson 21 września 2023
Motywacja w pracy – historia pewnego listonosza

Co nas motywuje do pracy? Czyli liczą się tylko zarobki i stanowiska, a może determinacja i zaangażowanie wynikają z pasji? Czego uczy nas historia listonosza? Średnio licząc pracujemy 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, 160 godzin miesięcznie, prawie 2000 godzin rocznie. Praktycznie połowę naszego dnia spędzamy w pracy. Czy w tym czasie pracujesz z pasją […]

Szkolenia
Hutchinson 21 września 2023
Szkolenia dla lidera organizacji – nowoczesne przywództwo

Dobry lider wie, że podnoszenie kompetencji – własnych i zespołu – to klucz do sukcesu. Dobry lider wie również, jak spośród całej masy szkoleń, wybrać te wartościowe. Dopasowane szkolenia dla liderów podnoszą nie tylko jego wiedzę i umiejętności, ale budują całą organizację. Co powoduje, że jedna firma rośnie, a inna pogłębia się w kryzysie? Jak […]

Szkolenia
Hutchinson 16 sierpnia 2023
Czy przywództwa można się nauczyć?

Czy przywództwo to wrodzony dar, czy umiejętność, którą można opanować? To pytanie nurtuje wielu z nas. Czasem patrzymy na inspirujących liderów i zastanawiamy się, czy ich zdolności przywódcze są wynikiem genów, czy ciężkiej pracy. Dobra wiadomość brzmi: przywództwo można się nauczyć – choć są też tacy, którzy twierdzą, że z tym trzeba się urodzić. Jednak […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Syndrom poniedziałku, czyli jak zwalczyć niedzielną chandrę

Czym jest syndrom poniedziałku? To uczucie, które wszyscy znamy zbyt dobrze. To ten moment, kiedy weekend dobiega końca i wiesz, że już za kilkanaście godzin musisz wrócić do pracy. Brr… Syndrom poniedziałku (albo syndorm niedzieli) to temat znany wielu osobom, a zwłaszcza tym, którzy od wielu lat wykonują tę samą pracę, wykonują te same obowiązki, […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Czy wiesz, co to Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Do uczenia się języków obcych chyba nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. W tym kontekście Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR albo ESOKJ) odgrywa kluczową rolę w ocenie i opisie poziomów umiejętności językowych, szczególnie w odniesieniu do języka angielskiego — jednego z najpowszechniej używanych języków na świecie, takiego nowożytnego lingua franca. Poziomy CEFR to jedno, […]

Języki
Hutchinson 30 maja 2023
Czy szkolenie językowe online są efektywne?

Gdy firma chce podbijać globalne rynki, musi zatrudniać pracowników, którzy swobodnie komunikują się w różnych językach obcych. Jak zorganizować firmowe kursy językowe, by wciąż doskonalić te kompetencje? Czy szkolenia online są lepsze od tych stacjonarnych?  E-learning nie pojawił się wraz z pandemią i lockdownami. Różnego rodzaju kursy internetowe istniały już wcześniej, ale fakt – COVID-19 […]

Języki
Hutchinson 14 kwietnia 2022
Na czym polega audyt językowy

W dzisiejszej dobie znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna, by być w pełni fachowym pracownikiem i aktywnie brać udział w życiu firmy. Kompetencje językowe to klucz do sukcesu Twojej organizacji.  Współczesny świat staje się coraz mniejszy. Dzięki coraz szybszym środkom transportu oraz nowoczesnym technologiom przybliżamy się do siebie, bez […]

Języki
Hutchinson 14 marca 2022
Jak uczyć się języków?

Zaczynasz naukę języka obcego po raz kolejny? Masz nadzieję, że to podejście będzie ostatnim? Nie mówisz w języku obcym, choć pracowałaś/eś z kilkoma lektorami i przerobiłaś/eś kilka podręczników? To najczęstsze bolączki, z którymi borykają się Polacy uczący się nowych języków. O ile w przedszkolu uczymy się poprzez zabawę, wierszyki i piosenki, to kiedy przechodzimy do […]