Coaching

Coaching biznesowy jest metodą pracy wspierającą klientów na drodze osiągania celów. Jest procesem polegającym na zmianie. Zmiana następuje wraz ze wzrostem świadomości klienta o sobie samym i o rzeczywistości w jakiej podejmuje wyzwanie. Nasza oferta obejmuje sesje dla kadry zarządzającej, jak również coaching dla pracowników. Proces coachingu jest użyteczny ze względu na obecność coacha, który zadaje pytania, jakich klient nigdy sam sobie by nie zadał, pytania sięgające sedna, skłaniające do szukania w sobie odpowiedzi i tym samym do budowania świadomości klienta. Coach zaprasza klienta do wglądów za pomocą różnych technik i narzędzi, które prowadząc do wzrostu świadomości pozwalają na wyciąganie wniosków i uczenie się, co z kolei prowadzi do zmiany myślenia i w konsekwencji zmiany zachowań, nawyków, korzystania ze swojego potencjału. W prowadzonym przez nas coachingu dla firm każdy proces coachingowy kadry managerskiej rozpoczyna się od sesji kontraktowej, najczęściej trójstronnej (coachee, sponsor, coach), podczas której ustalane są cele na proces. Cele są jawne dla wszystkich stron i jednoznacznie rozumiane. Proces coachingowy zwykle rozpoczyna kontrakt relacji coachingowej ustalany pomiędzy coachem a klientem (coachee). Kolejnym krokiem jest analiza obszaru celu. W tym obszarze zajmującym około 2-3 sesje, badamy cele, analizujemy cele z różnych perspektyw, oceniamy stopień realizacji wartości w celach. Po obszarze celu rozpoczyna się w procesie praca z rzeczywistością klienta. Na tym etapie przyglądamy się ograniczeniom, wyzwaniom w drodze do celów, jak również wyciągamy wszystkie zasoby jakie klient posiada i z jakich nie korzysta z powodu różnego rodzaju ograniczeń. Istotą etapu pracy z rzeczywistością coachee, jest praca nad wydobywaniem osobistego potencjału, wzrostem świadomości posiadanych zasobów.

Koncentrujemy się również na pracy z przekonaniami ograniczającymi zamieniając je na ograniczenia wspierające. W zależności od rodzaju celów wykorzystujemy cały wachlarz narzędzi do pracy z rzeczywistością klienta. Kolejnym etapem jest praca nad generowaniem opcji rozwiązań dojścia do celu. To punkt zwrotny w procesie, który, z punktu widzenia neurologii, wykorzystując kreatywne techniki łączenia nowych neuronów, pozwalają na generowanie rozwiązań, jakich klient nigdy sam by nie wymyślił, gdyby nie praca z coachem. Jednocześnie uczymy klienta nowych aktywnych i kreatywnych form pracy nad wymyślaniem opcji, instalując w bonusie wewnętrznego „autocoacha”. Każdą opcję sprawdzamy z różnych perspektyw i oceniamy pod względem realności wdrożenia, układając plan B i wyznaczając kolejne kroki wdrożenia kończące proces coachingowy. W zależności od potrzeb w połowie procesu odbywa się sesja przeglądowa pod kątem użyteczności procesu w drodze do ustalonych celów. Proces kończy sesja podsumowująca podczas której odbywa się ewaluuacja pracy

Hutchinson Institute oferuje oprócz PROCESU EXECUTIVE COACHINGU:

Coaching zespołów

Coach zespołowy najczęściej zewnętrzny wspiera zespół w podnoszeniu efektywności zadaniowej lub relacyjnej. Czym jego działanie różni się od szkoleń? Przede wszystkim tym, że na każdej sesji coachingu zespołowego to zespół definiuje cele. Pracujemy więc na rzeczywistych wyzwaniach zespołu. To niezwykle ważne ponieważ: -kiedy cele są własnością zespołu, a nie są narzucone z góry – zwiększa się motywacja do ich osiągania. Panuje w zespole poczucie spójności. To ogromna korzyść dla członków zespołu, którzy uczą się od siebie nawzajem i wzajemnie inspirują na etapie generowania rozwiązań. -wypracowane pomysły, rozwiązania, opcje, plany działania są także własnością zespołu. To oni w trakcie sesji opracowują je i sprawdzają pod kontem realności „wdrożenia”, ostatecznie zobowiązując się do działania. Wpływa to znacząco na skuteczność wdrażanych zmian oraz na osiąganie celów.

Coaching grupowy

Coaching grupowy to proces, podczas którego uczestnicy pracują nad swoimi realnymi wyzwaniami. Metody jakich doświadczysz podczas warsztatów pozwalają na skuteczne przeprowadzenie klienta przez cały proces, od przyglądania się wyzwaniu z różnych perspektyw do generowania rozwiązań. Metody łączą coaching indywidualny i wsparcie grupy, co pozwala klientowi na wgląd i tworzenie “nowego”.